9 Soft Skills ที่คนทำงานควรมี ในปี 2019

9 Soft Skills ที่คนทำงานควรมี ในปี 2019 – ปรับใช้ได้ทั้งเด็กจบใหม่ คนทำงานแล้ว

Soft Skills ก็คือ ทักษะที่ค่อย ๆ พัฒนามาจากการใช้ชีวิต การเข้าสังคม และการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะทำงานในสายงานไหน 9 Soft Skills