JUST KIDDING แค่ล้อเล่น - ประโยคสนุกๆ ที่คนฟังอาจไม่สนุกด้วย

JUST KIDDING แค่ล้อเล่น – ประโยคสนุกๆ ที่คนฟังอาจไม่สนุกด้วย

เพราะคำพูดฆ่าคนได้ บางคำพูดที่เราคิดว่าเราพูดเล่นๆ แต่รู้หรือไม่บางทีผู้ฟังอาจจะไม่คิดด้วย .."Just Kidding" Project ดีๆ จากน้องๆ คณะดนตรีและการแสดง (MUPA) มหาวิทยาลัยบูรพา
หยุดรังแกกัน Stop Bullying

หยุดรังแกกัน Stop Bullying ! เรากำลังเจ็บปวด หรือทำให้ใครเจ็บปวดอยู่หรือเปล่า

การไม่คิด หรือ คิดน้อย ของเรา ของเขา มักกลายเป็นอาวุธทิ่มแทงกันโดยไม่รู้ตัว หยุดรังแกกัน Stop Bullying เลิกล้อ อ้วน ดำ ฟันเหยิน ..