การศึกษาแบบสหวิทยาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

การศึกษาแบบสหวิทยาการ มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร ?

Home / วาไรตี้ / การศึกษาแบบสหวิทยาการ มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร ?

จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังหาตัวเองไม่เจอ ทำยังไงดี? เชื่อว่านี่เป็นคำถามที่หลายคนยังคิดไม่ตก แม้จะใกล้เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว จริงๆ แล้ว การหาตัวเองให้เจอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันในการค้นหาตัวเองให้เจอ บางคนหาตัวเองเจอจากสิ่งที่เรียน บางคนหาตัวเองเจอจากการไปท่องโลกกว้าง หรือบางคนหาตัวเองเจอจากการลองทำงานที่หลากหลาย

การศึกษาแบบสหวิทยาการ

จึงไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหากเรายังหาตัวเองไม่เจอตั้งแต่ก่อนการเข้ามหาวิทยาลัย เพราะในปัจจุบันมีการเรียนรูปแบบใหม่ที่เปิดกว้าง ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนรู้เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้น สอดคล้องกับในโลกการทำงานที่ต้องการคนที่มีความรู้กว้าง มีทัศนคติแบบสากลนิยม (Global Mindset) และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นเทรนด์ที่โลกอนาคตกำลังมองหาและควรมีไว้

แล้วคณะกับมหาวิทยาลัยแบบไหนล่ะ ที่เหมาะกับตัวเรา?

การจะตอบคำถามนี้ได้ อาจจะต้องลองดูจากหลักสูตร รายวิชาที่จะได้เรียน แล้วลองพิจารณาว่าจะชอบและเรียนไหวไหม ซึ่งหลักสูตรที่จะตอบโจทย์คนที่ยังค้นหาตัวเองอยู่ก็คือหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายศาสตร์ไปพร้อมกัน อาทิ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรม ภาษา เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ในแบบที่ว่านั้น มีชื่อเรียกว่า ‘Interdisciplinary Studies’ หรือ ‘การศึกษาแบบสหวิทยาการ’ นั่นเอง

การศึกษาแบบสหวิทยาการ หรือ Interdisciplinary Studies

Interdisciplinary Studies เป็นการเรียนการสอนรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสถาบันการศึกษาระดับโลกอย่าง University of Oxford และ SOAS University of London ประเทศอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์การเรียนรู้แบบสากลที่เปิดกว้างและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ผู้เรียนต้องปรับตัวอยู่เสมอ อีกทั้งจะเพิ่มโอกาสในโลกการทำงานในอนาคตที่ต้องการผู้มีความรู้แบบกว้างและลึก

University-of-Oxford

โดยบทความนี้จะพาไปดูว่า Interdisciplinary Studies มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง ผ่านโมเดลหลักสูตรระดับโลก อย่าง University of Oxford จะน่าสนใจอย่างไร ตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆ หรือไม่ ไปดูกันเลย!

· ปรับ DNA ให้เป็นเด็กยูท็อปของโลก

เรียนมหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งที ส่วนสำคัญของการเป็นหนึ่งในสังคมชาว Oxford ก็คือการผ่านการเรียนการสอนที่เป็นวิชาแกนกลาง หรือที่เรียกว่า Compulsory Course ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ และปรับ mindset ให้เป็นสากล ผ่านวิชาที่จะเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้พร้อมเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่สนใจในอีก 4 ปี*

· เลือกเรียนวิชาที่หลากหลายตามความสนใจ

กับปรมาจารย์ระดับโลก เมื่อมี DNA ความเป็นเด็ก Oxford แล้ว ก็พร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งความรู้ที่รออยู่ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรก็มีตัวเลือกวิชามากมายตามความสนใจของผู้เรียน อาทิ หลักสูตร Oriental Studies มีวิชาด้านภาษาที่หลากหลายให้เลือกเรียนตาม Area Studies ที่ผู้เรียนสนใจ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ เป็นต้น อีกทั้งมีวิชาด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น ที่จะเติมเต็มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนแง่มุมต่างๆ ตามความสนใจ

· ภาษาที่สาม ประตูสู่โลกแห่งความรู้

การเรียนรู้แบบ Interdisciplinary Studies โดยเฉพาะศาสตร์ที่หลากหลายอย่าง Area Studies การมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่สาม หรือภาษาเจ้าของบริบทประเทศที่ศึกษา เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การศึกษาศาสตร์ของประเทศต่างๆ ไม่ผ่านการครอบงำจากภาษาอื่น อาทิ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีน ผ่านการศึกษาด้วยหนังสือจีน หรือการไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะได้ความรู้จากประเทศเจ้าของบริบทมากกว่าการอ่านตำราประวัติศาสตร์จีนด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ

· โอกาสที่มากกว่า กับการบินลัดฟ้า ศึกษาถึงดินแดนเจ้าของแหล่งความรู้

ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุดหรือโลกอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพออีกต่อไป สิ่งที่ University of Oxford ให้กับผู้เรียนก็คือ โอกาสในการบินไปศึกษาในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (Year Abroad) สำหรับบางหลักสูตรที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในศาสตร์การเรียนรู้นั้นๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้นแบบของศาสตร์นั้นๆ รวมทั้งสัมผัสวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ด้วยตัวเอง เป็นการเติมเต็มการเรียนรู้ที่มากกว่าในตำรา

· เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยการเรียน

ที่เน้นคิดวิเคราะห์ และแสดงออกทางความคิด การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือการที่ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี บรรยากาศการเรียนเช่นนี้ เกิดขึ้นใน University of Oxford และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ซึ่งจะเห็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำเหล่านี้มักมีกระบวนการทางความคิดที่เปิดกว้าง และใฝ่หาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน Interdisciplinary Studies

· ซึมซับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

สภาพความเป็นอยู่ที่ดี บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียน University of Oxford ตั้งอยู่ใจกลางย่านการศึกษาของประเทศอังกฤษ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งค้นคว้าสุดคลาสสิกที่ได้มาตรฐาน ชมรมต่างๆ ที่จะทำให้ได้พบเพื่อนๆ ทั่วโลกที่มีความสนใจตรงกันกว่า 400 ชมรม อีกทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการที่แน่นเอี๊ยดตลอดปี

· บอกเล่าความเป็นตัวเองผ่าน Research Project

หลังจากที่ได้ค้นหาตัวเองผ่านตัวเลือกวิชาต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนในหลักสูตร รวมทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Year Abroad) ผู้เรียนยังต้องผลิตผลงานวิจัยในสิ่งที่แสดงถึงความสนใจของตัวเอง ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นแนวทางการทำงานหรือการเรียนต่อในอนาคตได้อีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับความน่าสนใจของการเรียนแบบ Interdisciplinary Studies ที่ University of Oxford? เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์การเรียนที่ทันสมัยและน่าจับตามองอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งหากน้องๆ คนไหนที่สนใจ และกำลังมองหามหาวิทยาลัยในไทยที่มีการเรียนการสอนที่คล้ายกับโมเดลหลักสูตรดังกล่าว ที่ PBIC Thammasat หรือ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. เป็นที่ที่ตอบโจทย์อย่างยิ่ง ด้วยการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็น Interdisciplinary Studies โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ใน Area Studies ที่น่าจับตามอง ได้แก่ จีน ที่กำลังจะดิสรัพท์โลกในทุกมิติ อินเดีย ที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดอย่างมาก และไทย ที่เป็นศูนย์กลางการค้าในอาเซียน

รายละเอียดการเรียนการสอน

รายละเอียดการเรียนการสอน ของหลักสูตรจีนศึกษา อินเดียศึกษา และไทยศึกษา ที่ PBIC Thammasat มีความคล้ายคลึงกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น การเรียนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาแกนเพื่อปลุกความเป็นธรรมศาสตร์ในตัวคุณ วิชาเลือกที่หลากหลายตามความสนใจของนักศึกษา การเรียนกับปรมาจารย์ทั้งจากไทยและต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

การเรียนรู้ภาษาจีนหรืออินเดียในระดับสูง รูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดอย่างเต็มที่ โอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัยเพื่อแสดงถึงความสนใจในสิ่งที่เรียนมาตลอด 4 ปี

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่สนใจรายละเอียดหลักสูตรของ PBIC Thammasat สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.pbic.tu.ac.th สอบถามโทร. 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU

ส่งท้าย : Compulsory Course ของ University of Oxford แต่ละสาขาวิชามี requirement ที่แตกต่างกันไป (บางสาขาวิชาไม่กำหนดว่าต้องเรียนวิชาแกนกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนวิขาที่ตรงตามความสนใจอย่างเต็มที่) ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.ox.ac.u

บทความแนะนำ