พานไหว้ครู ไหว้ครู

รวมภาพ พานไหว้ครู มหาลัยเชียงใหม่ 2562 – ความสวยงามวิจิตรและสร้างสรรค์

Home / วาไรตี้ / รวมภาพ พานไหว้ครู มหาลัยเชียงใหม่ 2562 – ความสวยงามวิจิตรและสร้างสรรค์

ผลงานการทำ พานไหว้ครู ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะต่าง ๆ สำหรับพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม เอกลักษณ์ผลงานจากมหาลัยนี้เป็นที่เลื่องลือในความวิจิตรสวยงาม ในปีนี้น้อง ๆ จะทำพานไหว้ครูออกมาได้สร้างสรรค์และสวยงามขนาดไหน ไปชมภาพกันเลย

พานไหว้ครู มหาลัยเชียงใหม่ 2562

– – – – – –

พานไหว้ครู คณะวิจิตรศิลป์

ขอบคุณภาพจาก: ICECOOL.foto // @wheynitisart24

ขอบคุณภาพจาก : @nattanai28

ในปี 2562 นี้ พานไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพานสวยงาม  โดยน้อง ๆ นักศึกษาได้มีคอนเซปท์ในการทำคือ “ศิลป์ ศาสตร์ ความเชื่อ ความศรัทธา บูชาครู”

พานไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

ชุดความคิดที่กลั่นกรองออกมาจากพาน คือ ดอกสัก ลานสัก ทรัพยากรป่าไม้ทรงคุณค่าของประเทศ
ชื่อคอนเซปท์พานไหว้ครูของคณะมนุษย์ศาสตร์คือ “ศักดิ์(สัก)สีขาว”

“ศักดิ์(สัก)สีขาว” เป็นชื่อที่มาจากกิจกรรมหนึ่งในปฏิทินกิจกรรมประจำปีของคณะ เป็นวันแห่งความสำเร็จของรุ่นพี่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ที่พี่น้องจะแสดงความยินดีร่วมกัน เปรียบประหนึ่งการร่วมแรงแข็งขันของเราที่ร่วมทำพานกันนี้ขึ้นมาจนสำเร็จ  และถือเป็นพานไหว้ครูในโอกาสครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ (อ่านที่มาเต็ม ๆ คลิก  )

พานไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

ภูพัสตรา – ภูษา จาก ภูเขา (Bhuphadtra) จำลองเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ มาไว้ในเครื่องสักการบูชาในพิธี ไหว้ครู ในส่วนของรูปทรงพาน ผู้จัดทำได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของขันแก้ว ทั้งสาม ที่ใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ทำการเคารพบูชา และแสดงออกถึงความงดงามทางอารยธรรมไทย

พานไหว้ครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของประติมากรรมเชียงใหม่สมัยใหม่ ผ่านการใช้วัสดุและวิทยาการผสมผสานเข้ากับการรังสรรค์งานหัตถศิลป์จากดอกไม้และขี้ผึ้ง โดยออกแบบภายใต้แนวความคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะและสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ยุคคหบดี ปี พ.ศ.2427-2518 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติ จึงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมโคโลเนียลและสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น โดยนำสีและลวดลายมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้โครงสร้าง truss ในสถาปัตยกรรมยุคนั้น อย่างขั้วเหล็กและสถานีรถไฟ ผสมผสานกับร่มบ่อสร้างอันเป็นศิลปะหัตถกรรมล้านนาอันทรงคุณค่า

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความสวยงาม

พานไหว้ครู คณะสังคมศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก : วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มช.

ได้รับรางวัล ประเภทความคิดสร้างสรรค์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พานไหว้ครู วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะเกษตรศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

พานไหว้ครู คณะนิติศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: ทีมมช by AutoBot

บทความแนะนำ