mural คณะมัณฑนศิลป์ จิตรกรรม ภาพวาด ภาพศิลปะ

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร)

Home / วาไรตี้ / สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร)

รวมภาพงาน mural หรือ จิตรกรรมบนฝาผนังจากเพจเฟซบุ๊ก Decorative Arts, Mural ของน้องๆ นักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลากหลายแนวเลยทั้งลายเส้นเท่ๆ ลายเส้นน่ารักๆ ซึ่งเป็นการวาดขึ้นเนื่องในงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาลัย อาทิ รับน้องเฟรชชี่,การติวต่างๆ,งาน Gift, งานทีสิส  เป็นต้น ลองไปชมภาพกันค่ะ

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง

(รวมงาน Mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร)

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร) (10)

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร)

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร) (17)

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร) (25)

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร)

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร) (19)

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร) (29)

ฉากนี้ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องรักสามเศร้า

 

สวยงาม! ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (รวมงาน mural คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร) 

 

ติดตามผลงานทั้งหมดได้ที่

 Decorative Arts, Mural