ปริญญาโท ปริญญาโทออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

6 มหาลัยไทยที่เปิดสอน ป.โท ออนไลน์ – เรียนอยู่บ้านก็คว้าปริญญาได้

Home / วาไรตี้ / 6 มหาลัยไทยที่เปิดสอน ป.โท ออนไลน์ – เรียนอยู่บ้านก็คว้าปริญญาได้

แนะนำหลักสูตรการเรียน ปริญญาโทออนไลน์ สำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโทแต่ไม่สะดวกในเรื่องของเวลา ปัจจุบันมหาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึงที่มหาลัย ก็สามารถเรียนจนจบหลักสูตรเป็นมหาบัณฑิตได้เช่นกัน ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ รวบรวมมหาลัยที่เปิดสอนมาให้เพื่อน ๆ ได้เช็คลิสต์กัน

หลักสูตร ป.โท ออนไลน์

1. ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ SkillLane เปิดหลักสูตร TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรเรียนปริญญาโทออนไลน์  ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจแนวใหม่เพื่อสร้างผู้นำองค์กรที่จะมาพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) เปิดสอนให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้และใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
 3. Applied AI รายละเอียดจะเเจ้งเพิ่มเติมภายหลัง เริ่มเรียนออนไลน์ได้ในปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  : www.skilllane.com

2. ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online) เน้นไปที่สายบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยตรง ได้แก่

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการ Strategic Management for Digital Transformation (SMDT)
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการเงิน Global Finance and Investment (GFI)
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการตลาด Digital Strategic Marketing (DSM)
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Strategic Management for Digital Transformation (SMDT)
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว Innovative Family Business (IFB)

อีกทั้งยังมีการการันตีด้วยว่ามีแผนการเรียน 3 เทอม จบแน่นอน!!

รายละเอียดเพิ่มเติม >> utcc.ac.th/graduate,  mbaonline.utcc.ac.th

3. ม.อัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค (ABAC) เปิดสอนหลักสูตร ป.โท ออนไลน์  5 หลักสูตร (เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) รายชื่อหลักสูตร ได้แก่

 1. M.S. Management
 2. M.S. Information Technology & Management
 3. M.Ed. Teaching & Technology
 4. Ph.D. in eLearning Methodology
 5. Ph.D. in Teaching and Technology

รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.elearning.au.edu

4. ม.รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต  มีเปิดปริญญาโทออนไลน์ให้เรียน 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต : การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดการศึกษา
 2. การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : หลักสูตร 2 ปี ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน IT
 3. ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง : หลักสูตร 2 ปี สามารถเป็นผู้นำองค์กรอย่างรอบด้าน บรรลุภาระกิจ วิเคราะห์ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  cyberuonline.rsu.ac.th

5. ม.กรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม >> btude-bkkthon.com

6. ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโทออนไลน์ภาคภาษาไทย  โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program) มีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบันมากขึ้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. International Business Management
 2. Brand Communications
 3. Digital Marketing

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  www.stamford.edu

และทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรการเรียน ปริญญาโทออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยไทยต่าง ๆ ทั้งของสังกัดรัฐบาลและเอกชน ใครมีมาอัปเดตมากกว่านี้คอมเมนท์บอกเพื่อน ๆ กันได้เลยนะคะ

บทความแนะนำ