การบิน หลักสูตรด้านการบิน หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์

3 หลักสูตรน่าเรียนด้านการบิน ปี 2021 – คอร์ส IATA by DPU

Home / ข่าวการศึกษา / 3 หลักสูตรน่าเรียนด้านการบิน ปี 2021 – คอร์ส IATA by DPU

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์ส อบรมออนไลน์สำหรับ “คนการบิน” คอร์สที่บรรยายเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมมีคู่มือสรุปใจความสำคัญ และเตรียมตัวให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบ Online โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาบรรยายพร้อมติวเข้มในทุกบทเรียน ได้ความรู้แบบอัดแน่น พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ทันทีหลังสอบผ่าน ซึ่งเราได้รวบรวมเอาหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย มาไว้ในนี้แล้ว

หลักสูตรออนไลน์ ด้านการบิน คอร์ส IATA Online

รวมหลักสูตรน่าเรียนปี 2021

กฎหมายการบินเบื้องต้น

กฎหมายการบินเบื้องต้น

“Aviation Law: Fundamentals”

คอร์สที่เหมาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้าน กฎหมายการบินเบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับด้านการบิน ในการบริหารงาน พร้อมจัดการความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายการบิน อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานสากล โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกฎหมายการบินมาก่อนก็เรียนได้

 • ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท
 • พิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 9,900 บาท
 • เปิดห้องบรรยาย Online : 15-17 มี.ค. 64
 • เวลา: 09.00-12.00 น.
 • สมัครได้ที่ : http://bit.ly/3ohAoyw

ระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้น

ระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้น

“Overview of the Air Transportation System”

คอร์สที่เหมาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของระบบการขนส่งทางอากาศ เรียนรู้กระบวนด้านการบินทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อให้ระบบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้ด้านระบบการขนส่งทางอากาศไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการบินมาก่อนก็เรียนได้

 • ค่าลงทะเบียน: 10,000 บาท
 • พิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 7,900 บาท
 • เปิดห้องบรรยาย Online: 14-16 มิ.ย. 64
 • เวลา: 09.00-12.00 น.
 • สมัครได้ที่: http://bit.ly/2MsSUWw

การบริหารงานนิรภัยการบิน

การบริหารงานนิรภัยการบิน

“Safety Management Systems (SMS): Fundamentals”

คอร์สที่เหมาะสำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานฝ่ายมาตฐานปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจด้านการบริหารงานนิรภัยการบิน เรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับการบิน หลักสูตรที่สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอากาศยานด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ค่าลงทะเบียน: 15,000 บาท
 • พิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 11,900 บาท
 • เปิดห้องบรรยาย Online: 4-5 ต.ค. 64
 • เวลา: 09.00-16.00 น.
 • สมัครได้ที่ : http://bit.ly/3jXPozB

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.061-863-7991 หรือ LINE: @daa_dpu เว็บไซต์: daatraining.com

หลักสูตรออนไลน์ ด้านการบิน คอร์ส IATA Online

ภาพหน้าปก https://unsplash.com

บทความแนะนำ