นักบิน หลักสูตรการบิน แนะแนวการศึกษา

4 หลักสูตรภาคอากาศ สถาบันการบินพลเรือน | เปิดรับสมัครผู้ที่เรียนจบ ม.ปลาย – ป.ตรี

Home / ข่าวการศึกษา / 4 หลักสูตรภาคอากาศ สถาบันการบินพลเรือน | เปิดรับสมัครผู้ที่เรียนจบ ม.ปลาย – ป.ตรี

สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center) หรือเดิมมีชื่อว่า ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย เป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีหน้าที่ในการอบรมและผลิตบุคลากรด้านการบินทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานระดับสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้กำหนดไว้

แนะนำ 4 หลักสูตรภาคอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

และน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากเป็นนักบิน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเรียนจบในระดับชั้นไหน ถึงจะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้นั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 4 หลักสูตรภาคอากาศน่าเรียน จากสถาบันการบินพลเรือนมาฝากกันด้วยค่ะ จะมีหลักสูตรอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

4 หลักสูตรภาคอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

1. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน

เรียนด้านการบินกับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียว และหลายเครื่องยนต์ ตั้งแต่ต้นจนสามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ทั้งการบินด้วยสายตาและการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบหลักสูตรต่อเนื่อง หรือจะเลือกเรียนแบบหลักสูตร Block Course ซึ่งมี 4 Phase ก็ได้

สำหรับระยะเวลาในการเรียนคือ 52 สัปดาห์ มีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 2,089,000 บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน (CPL-Aeroplne)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ถ้าหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาด้านการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน : คลิกที่นี่

2. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน

เรียนภาคบังคับเครื่องบินขนาดเล็ก ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถทำการขึ้นบินได้ วิชาที่เรียนได้แก่ วิชาภาคพื้น 154 ชั่วโมง และวิชาภาคอากาศ (ฝึกบิน) 45 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการเรียนคือ 14 สัปดาห์ โดยมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 386,000 บาท

และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (PPL-Aeroplne)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี และมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาด้านการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการเรียนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน : คลิกที่นี่ 

4 หลักสูตรภาคอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

3. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์

เรียนด้านการบินโดยจะฝึกบินกับเครื่องเฮริคอปเตอร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนสามารถขึ้นบินได้ วิชาที่เรียน ได้แก่ วิชาภาคพื้น 337 ชั่วโมง, วิชาภาคอากาศ (ฝึกบิน) 140 ชั่วโมง และฝึกบินกับเครื่องบินจำลอง 30 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการเรียน 34 สัปดาห์ โดยมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 2,150,000 บาท

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ (CPL-Helocoper)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาด้านการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ : คลิกที่นี่

4. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เฮลิคอปเตอร์

เรียนการบังคับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขึ้นบินได้อย่างปลอดภัย โดยมีวิชาที่เรียน ได้แก่ วิชาภาคพื้น 184 ชั่วโมง และวิชาภาคอากาศ (ฝึกบิน) 60 ชั่วโมง มีระยะเวลาศึกษารวม 20 สัปดาห์ และมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 795,000 บาท

เมื่อน้อง ๆ สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เฮลิคอปเตอร์ (PPL-Helicoper)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี และมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาด้านการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการเรียนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เฮลิคอปเตอร์ : คลิกที่นี่ 

** ทั้งนี้ค่าเล่าเรียน หรือค่าฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนกันด้วยนะคะ

ข้อมูลจาก : www.catc.or.th, FB : เรียนต่อไหนดี

บทความที่น่าสนใจ