การบิน นักบิน เรียนการบิน

12 เรื่องน่ารู้ ก่อนตัดสินใจเรียนการบิน คุณสมบัติของนักบิน

Home / วาไรตี้ / 12 เรื่องน่ารู้ ก่อนตัดสินใจเรียนการบิน คุณสมบัติของนักบิน

เชื่อว่ามีน้องๆ หลายคน ที่ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบิน อยากจะขับเครื่องบินได้ แต่น้องๆ รู้ไหมว่ากว่าที่เราจะสามารถเป็นนักบินได้นั้น ต้องเข้าเรียนในสาขาวิชาใด และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? แคมปัส-สตาร์ จึงได้รวมเรื่องน่ารู้ของการเรียนการบินมาฝากกันด้วย ตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัคร และต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดบ้าง ตามมาดูกันก่อนตัดสินใจเรียนได้เลย

เตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนสมัครเรียน

1. จะต้องเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะเรียนจบมาจากสายวิทย์-คณิต ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษา ก็สามารถเข้าเรียนได้

2. สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบในสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ปวช. สาขาช่าง ปวส. ทุกสาขาอาชีพ หรือจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ตาม ก็สามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน

3. ต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปี

4. มีความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน เขียน พูด และฟัง ได้เป็นอย่างดี

6. มีบุคลิกภาพที่ดี

7. สำหรับคนที่มีสายตาสั้น สามารถสมัครเรียนได้ แต่ห้ามเป็นตาบอดสี ใส่แว่นในเวลาเรียนได้ตามปกติ ส่วนคนที่มีอาการตาบอดสี สามารถสมัครเรียนได้เพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต เท่านั้น

8. ต้องเป็นคนที่มีความคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหวพริบดี

9. ต้องมีสำนึกในความปลอดภัย

10. ต้องเป็นคนที่มีความผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

11. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

12. เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ ความจำดี ช่างสังเกต

ข้อควรรู้ก่อนการเป็นนักขับเครื่องบิน

ในการที่เราจะสามารถขับเครื่องบินได้นั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตทางการบินเสียก่อน โดยต้องผ่านการตรวจร่างกาย การทดสอบสภาพจิตใจ (จิตเวช) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินเสียก่อน หลังจากที่ผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบแล้ว ก็จะถูกส่งเข้าไปศึกษาต่อในหลักสูตรการบินในสถาบันการบินพลเรือน ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี เวลาศึกษา 52 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,305,000 บาท (รวมค่าอาหารและที่พัก)

2. หลักสูตร Block Course 4 phase ได้แก่

 • หลักสูตรวิชานักบินส่วนบุคคล เวลาศึกษา 10 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 386,000 บาท
 • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เวลาศึกษา 10 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 417,400 บาท
 • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน เวลาศึกษา 18 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,242,000 บาท
 • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เวลาศึกษา 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 314,900 บาท

3. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน เวลาศึกษา 20 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 386,000 บาท

4. หลักสูตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ เวลาศึกษา 34 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,150,000 บาท

5. หลักสูตรวิชานักบินส่วนบุคคล-เฮลิคอปเตอร์ เวลาศึกษา 20 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 795,000 บาท

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรสหประชาชาติ เพื่อทำหน้าที่ในหารอบรมนักศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ในแขวงวิชาต่างๆ ของกิจการการบินพลเรือน ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นบุคคลที่ถูกฝากเรียนมาจากหน่วยราชการ องค์การต่างๆ รัฐวิสาหกิจ จึงทำให้รับนักศึกษาที่ใช้ทุนตนเองเรียนได้เป็นจำนวนน้อย และด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนนั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียว โดยไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

แต่สำหรับบางบริษัทการบิน เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จะมีให้ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อสอบเข้าเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย

ส่วนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการบินและอวกาศ ได้แก่ 

 1. โรงเรียนนายเรืออากาศ
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว อยากเป็นนักบินก็ต้องเข้าเรียนหรืออบรมตามหลักสูตรข้างต้นด้วยเช่นกัน

ที่มา : www.catc.or.th

บทความแนะนำ