การบิน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับนักศึกษา

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 – CATC

Home / ข่าวการศึกษา / สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 – CATC

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาตรีและเทียบเท่าระดับอนุปริญญา

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่

– รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน , รอบที่ 2 โควตา และ รอบที่ 3 รับตรง

รายละเอียดในแต่ละรอบ

คู่มือการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 / คลิกอ่าน PDF

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

  • ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) / คลิกอ่าน PDF

รอบ 2 โควตา

  • ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 : โควตา (Quota) / คลิกอ่าน PDF

รายละเอียด รอบ 3 รับตรง

  • ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 : รับตรง / คลิกอ่าน PDF

ข้อมูลทั้งหมด : reg.catc.or.th , Facebook : catcthailand

บทความแนะนำ