การจัดอันดับ

16 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ปี 2020 จากการจัดอันดับ THE

Home / วาไรตี้ / 16 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ปี 2020 จากการจัดอันดับ THE

Times Higher Education Asia University Rankings 2020 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 7 ร่วมในประเทศไทย และอันดับ401+ในภูมิภาคเอเชีย

16 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก

การจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020

ม.มหาสารคาม ติดอันดับ 7 ร่วมในไทย อันดับ401+ในเอเชีย

โดย Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2020 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) รักษามาตรฐานให้ติดอยู่ในการจัดอันดับของทวีปเอเชีย อันดับที่ 401+ในภูมิภาคเอเชีย และครองอันดับ 7 ร่วมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

16 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก การจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020

พิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน

การจัดอันดับพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 25% การวิจัย (Research) 30% อ้างอิงผลงานการวิจัย (Citation) 30% รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) 7.5% และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.5%

ม.มหาสารคาม จัดว่าเด็ด ติดอันดับ 7 ร่วมในไทยอันดับ401+ในเอเชีย จากการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีศักยภาพที่พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล ซึ่งจากผลการจัดอันดับพบว่า มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยเพียง 16 มหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่ได้รับการจัดอันดับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องพัฒนาต่อไป เพื่อจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของเอเชีย ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และจากนี้ไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างรายได้จากภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น และจะเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียต่อไป

ม.มหาสารคาม ติดอันดับ 7 ร่วมในไทย จากการจัดอันดับ THE

ที่มา Facebook : Mahasarakham University