สจล สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

สจล. จัดงนวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 60 ปี จัดพิธีประดับเน็กไทและมอบเข็มพระมหามงกุฎแก่นักศึกษาใหม่ 2563

Home / วาไรตี้ / สจล. จัดงนวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 60 ปี จัดพิธีประดับเน็กไทและมอบเข็มพระมหามงกุฎแก่นักศึกษาใหม่ 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี” พร้อมจัดพิธีประดับเน็กไทและมอบเข็มพระมหามงกุฎแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังได้เผยก้าวต่อไปเพื่อ 3 สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษา และคนไทย ได้แก่ การศึกษาที่ดีที่สุด สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด และสุขภาพที่ดีที่สุด พร้อมกันนี้ ได้ประกาศโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: GO Beyond the Limit) ทั้งนี้ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี สจล.” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอพระราชประวัติ ร.4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สจล. จัดงนวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 60 ปี จัดพิธีประดับเน็กไทและมอบเข็มพระมหามงกุฎแก่นักศึกษาใหม่ 2563

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี สจล. เนื่องจากในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นปีที่สถาบันครบรอบ 60 ปี ตลอดระยะเวลา 60 ปี สถาบันได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมกว่า 1 แสนคน และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับจากภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ที่เห็นประจักษ์ชัดการได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education Ranking

โดยในปี 2563 สถาบัน อยู่ในกลุ่มอันดับ 6 ของประเทศ กลุ่มอันดับ 19 ของอาเซียน และกลุ่ม 351 – 400 ของเอเชีย ซึ่งในวาระครบรอบ 60 ปี สถาบันฯ จะยังคงสืบสานปณิธานในการเป็นสถาบันรากฐานนวัตกรรม ตลอดจนมุ่งมั่นยกระดับความเป็นสากลของสถาบัน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาในทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่เคยหยุดยั้งที่จะส่งเสริมการศึกษา วิจัย ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันของเรายังคงขับเคลื่อนอยู่เสมอ เพื่อพัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ และในตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ชาวพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มุ่งมั่น สร้างสรรค์กิจกรรมมากมายภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบังไร้ขีดจำกัด GO Beyond The Limit เพื่อที่จะสร้างสถาบันที่มี 3 สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย ประกอบด้วย

· การศึกษาที่ดีที่สุด

สถาบันมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นสากลของสถาบัน ไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยเราได้พัฒนาและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก CMKL ECOLE 42 และสถาบัน KOSEN เพื่อให้นักศึกษาไทยได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด เรียนกับสถาบันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ได้ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ สถาบันยังมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสร้างการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษา สจล.

· สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

สถาบันได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความสุขในรั้วสถาบัน ให้กับนักศึกษาอยู่เสมอ ทั้งการปรับปรุงสนามกีฬาโฉมใหม่ตามมาตรฐานสากล ให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระจอมเกล้าลาดกระบังทุกคน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการเรียนก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ ซึ่งที่ สจล. ให้ความสำคัญกับการเรียน และการอยู่ร่วมกันแบบเปิดกว้างให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังทุกไอเดียที่เป็นไปได้ เพื่อมาปรับใช้จริง ตามแนวคิด “ชีวิตเรา เราออกแบบได้”

· สุขภาพที่ดีที่สุด

อีกก้าวที่ สจล. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนับจากนี้ คือ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมาเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถาบันของเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จากการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อรักษาสุขลักษณะส่วนรวม ซึ่งนอกจากการตระหนักถึงการรักษาสุขภาพที่ดีมาเป็นอันดับหนึ่งในแก่นักศึกษา สจล. แล้ว สถาบันยังเดินหน้าผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 (KMITL GO FIGHT COVID-19) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งในการพาสังคมก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19

เนื่องในโอกาสพิเศษครบ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบังมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรับมือทุกปัจจัย ทุกการเปลี่ยนแปลง และไม่เพียงสานต่อปณิธานในการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษา แต่ก้าวต่อไปของ สจล. ยังเป็นก้าวสำคัญเพื่อคนไทยทั้งประเทศ โดย สจล. ได้ประกาศจัดตั้ง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน ทั้งในแง่การดูแลรักษาผู้ป่วย ไปพร้อมกับเป็นศูนย์วิจัยเพื่อออกแบบ และผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อโรงพยาบาลแห่งนี้จัดตั้งแล้วเสร็จ จะมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งคนไทยจะได้รับการรักษาที่ถูกและดีที่สุดจากโรงพยาบาลแห่งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานศึกษาของชาวลาดกระบังเท่านั้น แต่จะเป็นสถานศึกษาแห่งชาติเพื่อคนไทยทุกคน ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอพระราชประวัติ ร.4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 693-0-32393-4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 หรือเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial