Asia University การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย

ประกาศแล้ว! 13 มหา’ลัยไทย ติดอันดับมหา’ลัยชั้นนำของเอเชีย

Home / วาไรตี้ / ประกาศแล้ว! 13 มหา’ลัยไทย ติดอันดับมหา’ลัยชั้นนำของเอเชีย

จัดอันดับออกมาแล้วค่ะ สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปเอเชีย ประจำปี 2016 “QS University Rankings: Asia 2016”  โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ที่ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาแล้วทั่วโลก

ซึ่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สถาบัน Quacquarelli Symonds หรือ QS ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ topuniversities.com สำหรับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียที่เป็นชั้นนำในด้านการศึกษา โดยปีนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับอยู่ดวยนะคะ ทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัยด้วยกัน จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง? ลองมาดูกันเลย

13 มหา’ลัยไทย ติดอันดับมหา’ลัยชั้นนำของเอเชีย

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยการจัดอันดับของ QS University Rankings: Asia 2016 ประกอบด้วย 10 ด้านด้วยกัน ดังนี้

  1. Academic reputation (30%)  ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก ในสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย
  2. Employer reputation (20%) ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด) ผลสำรวจจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก
  3. Faculty/student ratio (15%) อัตราส่วนระหว่าง นักศึกษาต่ออาจารย์ประจำ (ใช้วัดความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน)
  4. Citations per paper (10%) สัดส่วน จำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูลของ Scopus
  5. Papers per faculty (10%) สัดส่วน จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ต่อจำนวนอาจารย์ จากฐานข้อมูลของ Scopus
  6. Staff with a PhD (5%) ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุดใน QS University Rankings: Asia 2016 จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
  7. Proportion of international faculty (2.5%) จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
  8. Proportion of international students (2.5%) จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
  9. Proportion of inbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่มาจากสถาบันในต่างประเทศ
  10. Proportion of outbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาของสถาบัน ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

—————————–

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1-10 มีดังนี้ค่ะ

อันดับ 1 National University of Singapore (NUS) จากประเทศสิงคโปร์
อันดับ 2 The University of Hong Kong จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับ 3 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) จากประเทศสิงคโปร์
อันดับ 4 The Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับ 5 Tsinghua University จากประเทศจีน
อันดับ 6 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology จากประเทศเกาหลีใต้
อันดับ 7 City University of Hong Kong จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับ 8 The Chinese University of Hong Kong จากฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับ 9 Peking University China จากประเทศจีน
อันดับ 10 Seoul National University จากประเทศเกาหลีใต้

—————————–

มาถึง 13 มหาวิทยาลัยของไทยกันเลยจะมีสถาบันที่เราเรียนติดอันดับอยู่ด้วยหรือเปล่าน้า….

อันดับ 45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 61 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 101 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 104 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 129 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 161 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับ 165 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 185 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 251-300 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016 จำนวน 13 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากเดิมในปีที่แล้ว (QS University Rankings: Asia 2015) ที่มี 11 มหาวิทยาลัย

อันดับ 45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 53 ในปีที่แล้ว
อันดับ 61 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับตกลงจาก อันดับ 44 ในปีที่แล้ว
อันดับ 101 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 143 ในปีที่แล้ว
อันดับ 104 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับตกลงจาก อันดับ 99 ในปีที่แล้ว
อันดับ 129 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 171-180 ในปีที่แล้ว
อันดับ 161 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 171-180 ในปีที่แล้ว
อันดับ 165 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 171-180 ในปีที่แล้ว
อันดับ 185 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 191-200 ในปีที่แล้ว
อันดับ 251-300 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก
อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก
อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก
อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับตกลงจาก อันดับ 251-300 ในปีที่แล้ว
อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันดับตกลงจาก อันดับ 251-300 ในปีที่แล้ว

โดยในปีนี้มี 3 มหาวิทยาลัย ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นอกจากนี้ยังพบว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เคยติดอันดับในปีที่แล้ว (QS University Rankings: Asia 2015) ไม่ติดอันดับในปีนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รู้ยัง! 8 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2016/17

————————————————————

ที่มาจาก :
http://www.topuniversities.com/
http://p-dome.com/qswur-asia-rankings-2016/