การจัดอันดับ นักศึกษาจบใหม่ ปริญญาตรี สายอาชีวศึกษา

นักศึกษาจบใหม่ ควรรู้ !! 5 อาชีพที่ทำแล้ว เสี่ยงตกงานมากที่สุด

Home / วาไรตี้ / นักศึกษาจบใหม่ ควรรู้ !! 5 อาชีพที่ทำแล้ว เสี่ยงตกงานมากที่สุด

สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษต่อในระดับปริญญตรีและสายอาชีวะ รู้หรือไม่ว่า? คณะ/สาขาที่น้องๆ เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อนั้น กำลังจะเป็นอาชีพที่กำลังเสี่ยงตกงานอยู่หรือไม่ หรือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอาชีพสายอื่นๆ โดยทางเว็บไซต์ JobThai.com ได้ทำการเปิดเผยสถิติช่วงเงินเดือนโดยเฉลี่ย ในระดับปริญญาตรี เริ่มต้นที่ 11,000 – 25,000 บาท ส่วนในสายอาชีวะ เริ่มต้นที่ 11,000 – 15,000 บาท ซึ่งกลุ่มงานในด้านวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 16,000 – 25,000 บาท

5 สาขาที่เรียนแล้ว มีสิทธิ์ตกงานมากที่สุด

ระดับปริญญาตรี

สายอาชีพ ที่นักศึกษาจบใหม่ ป.ตรี สมัครเข้าทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานด้านธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3
 • งานด้านการผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงานด้านวิศกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2
 • งานด้านบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 8.2
 • งานด้านทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 7.3

สาขาอาชีพ ที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ป.ตรี มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานด้านการขาย คิดเป็นร้อยละ 25.7
 • งานการบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 9.9
 • งานด้านอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8
 • งานด้านวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.2
 • งานด้านช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 6.5

สาขาอาชีพ ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ป.ตรี 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 44 คน
 • งานด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน
 • งานด้านวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน
 • งานด้านโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน
 • งานด้านอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน

5 สาขาที่เรียนแล้ว มีสิทธิ์ตกงานมากที่สุด

สายอาชีวศึกษา

สาขาอาชีพ ที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา สมัครเข้าทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานด้านช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 23.3
 • งานด้านธุรการ/จัดซื้อและงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.8
 • งานด้านบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 10.9
 • งานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 7.1

สาขาอาชีพ ที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานด้านการขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7
 • งานด้านช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 16.8
 • งานด้านอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 12.9
 • งานด้านการบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 7.5
 • งานด้านผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 6.6

สาขาอาชีพ ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานด้านวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 17 คน
 • งานด้านบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 11 คน
 • งานด้านธุรการ/จัดซื้อ และงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
 • งานด้านคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน

สำหรับ สายอาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับเงินเดือนจะเริ่มตั้งแต่ 11,000 – 25,000 บาท โดยสายงานด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนา จะมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000 – 25,000 บาท รองลงมาก็คือ งานด้านวิศวกรรม เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 – 25,000 บาท ส่วนงานด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพ การบริการลูกค้า และการตลาด จะอยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท

ที่มา : www.smartsme.tv