mfu มหาวิทยาลัย วันสถาปนามหาวิทยาลัย

ม.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

Home / วาไรตี้ / ม.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยภายในงานก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานดาว พิธีถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 วันนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากกันด้วย ถ้าพร้อมแล้วก็มาชมกันได้เลยค่ะ

25 ก.ย. วันครบรอบแห่งการสถาปนา ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

โดย 19 ปี ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก้าวเดินไปข้างหน้าสู่ความยอมรับของสังคมและนานาประเทศ ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 20,000 คน ที่กระจายตัวทำงานอยู่ในทั่วทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้สร้างความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างเมืองมหาวิทยาลัย สร้างชุมชน สร้างรายได้ ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายดีขึ้น เราภูมิใจที่ได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่อยากจะให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง จากนี้ไปเราสัญญาว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกชนชั้น สืบไป “มฟล. 19 ปี แห่งความภูมิใจ”

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานดาว

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

พิธีถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รวมภาพ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

ขอบคุณที่มา Facebook : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU