คณะอัญมณี เรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

Happy กับ Accessories แนะนำเรียน คณะอัญมณีและเครื่องประดับ

Home / วาไรตี้ / Happy กับ Accessories แนะนำเรียน คณะอัญมณีและเครื่องประดับ

สำหรับน้องๆ ที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับ (Accessories) อย่างพวก จิวเวอร์รี่ แหวน ต่างหู สาขาการเรียนที่เหมาะกับความชอบ ขอแนะนำการเรียนเกี่ยวกับพวกคณะอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีชื่อเรียกของหลักสูตร และรายละเอียดสาขาวิชาการเรียนที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยหลักๆ แล้วนักศึกษาทุกคนที่ได้เรียนเกี่ยวกับคณะนี้จะได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทแร่ พลอย เพชร และอัญมณีประเภทต่างๆ ได้ ควบคู่ไปกับการเรียนออกแบบ ใครสนใจลองอ่านรายละเอียดกันค่ะว่าที่ไหนมีสอนบ้าง

คณะอัญมณี เรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สำหรับการเรียนเกี่ยวกับคณะอัญมณี หรือพวกออกแบบเครื่องประดับนั้น นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้เรียนหลักๆ เลยคือ ประวัติความเป็นมาของพวก พลอย แร่ อัญมณีประเภทต่างๆ  สามารถจำแนกแยกประเภทของเพชรพลอย อัญมณีแท้ อัญมณีเทียมจัดลำดับคุณภาพพลอยและเพชร เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอัญมณีและวัสดุเครื่องประดับ และกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ควบคู่ไปกับการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย และเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านการตลาดของสินค้ากลุ่มนี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าออกไปให้มีคุณภาพ และทันต่อกระแส

โดยสรุปแล้วเมื่อเรียนจบออกไปสามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้

อาชีพที่ทำได้ เมื่อเรียนจบ อัญมณี

– นักออกแบบเครื่องประดับ และนักออกแบบโลหะภัณฑ์
– ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์
– ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์ ทั้งด้านระบบการผลิต เครื่องมือ และวัสดุที่ช่วยพัฒนารูปแบบสินค้าเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์ของประเทศไทย
– ผู้สอนและนักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องประดับ
– นักธุรกิจประกอบธุรกิจอัญมณี

– หัวหน้างานสายการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ
– นักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
– นักวิเคราะห์อัญมณี
– นักการตลาด และพนักงานขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
– นักวิจัยในสถาบันทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
– อาจารย์และผู้สอนทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
– นักวิเคราะห์ทางวัสดุ

มหาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการเรียน อัญมณี ออกแบบเครื่องประดับ

1. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี

มี 3 หลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาสตร์  สาขา อัญมณีและเครื่องประดับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบงานเครื่องประดับ และการออกแบบ ลองเลือกดูนะคะน้องๆ ว่าอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยใด สามารถสอบถามได้จากมหาลัยนั้นๆ ได้เลยค่ะ

บทความแนะนำ