GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2018 GSBภาคใต้ รอบคัดเลือก

20 คน ผู้เข้ารอบคัดเลือก เฟ้นหาตัวแทนภาคใต้ GSB GEN 2018

Home / วาไรตี้ / 20 คน ผู้เข้ารอบคัดเลือก เฟ้นหาตัวแทนภาคใต้ GSB GEN 2018

ในรอบนี้ จะตัดสินผู้เข้าประกวด ตามรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ได้รับตำแหน่งตัวแทนภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 25,000 บาท (ชาย 2 หญิง 2), รางวัล Friendship Award by Hanami – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) รางวัล 10,000 บาท, รางวัลขวัญใจประจำภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1)

20 คน ผู้เข้ารอบคัดเลือก เฟ้นหาตัวแทนภาคใต้ GSB GEN 2018

สำหรับคนที่เข้ารอบ แต่ไม่ได้รับตำแหน่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท หมายเหตุ : หากผู้ได้รับตำแหน่งไม่สามารถไปประกวดรอบสุดท้ายได้ ผู้ได้รางวัลขวัญใจประจำภาคจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดรอบสุดท้ายแทน

ใครจะได้เป็นตัวแทนภาคใต้ ชาย 2 หญิง 2 รอติดตามกันได้เลย….

ฝ่ายชาย 10 คนที่เข้ารอบคัดเลือก ได้แก่

B01 นายสิรวิชญ์ สงผอม (ลีโอ) ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

B01 นายสิรวิชญ์ สงผอม (ลีโอ) ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

B02 นายภัทรพงศ์ คูถิรตระการ (บอล) ม.สงขลานครินทร์

B02 นายภัทรพงศ์ คูถิรตระการ (บอล) ม.สงขลานครินทร์

B03 นายศุภชัย อรุณโชติ (ไอซ์) ม.ราชภัฎภูเก็ต

B03 นายศุภชัย อรุณโชติ (ไอซ์) ม.ราชภัฎภูเก็ต

B04 นายเพชรชัย อ่อนสนิท (ดัม) ม.ทักษิณ

B04 นายเพชรชัย อ่อนสนิท (ดัม) ม.ทักษิณ

B05 นายบุรันช์รัตน์ หอมบุตร (แทน) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

B05 นายบุรันช์รัตน์ หอมบุตร (แทน) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

B06 นายณัฐวัตร เพชรเรือนทอง (เจมส์) ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

B06 นายณัฐวัตร เพชรเรือนทอง (เจมส์) ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

B07 นายณัฐวุฒิ จารุธรรมสภรณ์ (อาร์ต) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

B07 นายณัฐวุฒิ จารุธรรมสภรณ์ (อาร์ต) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

B08 นายธีรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์ (แบงค์) ม.วลัยลักษณ์

B08 นายธีรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์ (แบงค์) ม.วลัยลักษณ์

B09 นายศุภกฤต รุ่งเรืองอุดมกิจ (แจ๊น) ม.วลัยลักษณ์

B09 นายศุภกฤต รุ่งเรืองอุดมกิจ (แจ๊น) ม.วลัยลักษณ์

B10 นายสหัสวรรษ ปัญญาโชคไพศาล (คอมพิวเตอร์) ม.รามคำแหง

B10 นายสหัสวรรษ ปัญญาโชคไพศาล (คอมพิวเตอร์) ม.รามคำแหง

ฝ่ายหญิง 10 คนที่เข้ารอบคัดเลือก ได้แก่

G01 น.ส.เกสรา หลอดศิลป์ (ขนมจีน) ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

G01 น.ส.เกสรา หลอดศิลป์ (ขนมจีน) ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

G02 น.ส.ปิยบุตร ชูคง (ซีน) ม.วลัยลักษณ์

G02 น.ส.ปิยบุตร ชูคง (ซีน) ม.วลัยลักษณ์

G03 น.ส.ปวีณ์นุช ศรีพิบูลย์ (กุ๊งกิ๊ง) ม.เทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช

G03 น.ส.ปวีณ์นุช ศรีพิบูลย์ (กุ๊งกิ๊ง) ม.เทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช

G04 น.ส.ทัชพร ณ พัทลุง (แตงกวา) ม.สงขลานครินทร์

G03 น.ส.ปวีณ์นุช ศรีพิบูลย์ (กุ๊งกิ๊ง) ม.เทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช

G05 น.ส.เกศราพร แซ่ล้ำ (ใบหยก) ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

G05 น.ส.เกศราพร แซ่ล้ำ (ใบหยก) ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

G06 น.ส.ไดอาน่า หนังสือ (ได๋) ม.ทักษิณ

G06 น.ส.ไดอาน่า หนังสือ (ได๋) ม.ทักษิณ

G07 น.ส.เกสรา พัฒนแฟง (ฟ้า) วิทยาลัยการอาชีพไชยา

G07 น.ส.เกสรา พัฒนแฟง (ฟ้า) วิทยาลัยการอาชีพไชยา

G08 น.ส.มณีรัตน์ พิชัยรัตน์ (ใบเตย) ม.รามคำแหง

G07 น.ส.เกสรา พัฒนแฟง (ฟ้า) วิทยาลัยการอาชีพไชยา

G09 น.ส.พิมพ์ตรี ภู่สุวรรณ (พิมพ์) ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

G09 น.ส.พิมพ์ตรี ภู่สุวรรณ (พิมพ์) ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

G10 น.ส.อภิชยา ศิรินทร์ (แจม) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

G10 น.ส.อภิชยา ศิรินทร์ (แจม) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รวมภาพ 20 คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก GSB GEN 2018

หน้าหลัก การประกวด GSB GEN , กติกาการประกวด GSB CAMPUS STAR

** เผยโฉมตัวแทนภาคทั้ง 5 ภาค ในการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018 **

บทความแนะนำ