GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2018 GSBภาคกลาง รอบคัดเลือก

20 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคกลาง GSB GEN CAMPUS STAR 2018

Home / วาไรตี้ / 20 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคกลาง GSB GEN CAMPUS STAR 2018

ในรอบนี้ จะตัดสินผู้เข้าประกวด ตามรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ได้รับตำแหน่งตัวแทนภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 25,000 บาท (ชาย 2 หญิง 2), รางวัล Friendship Award by Hanami – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) รางวัล 10,000 บาท, รางวัลขวัญใจประจำภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1)

20 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคกลาง GSB GEN CAMPUS STAR 2018

สำหรับคนที่เข้ารอบ แต่ไม่ได้รับตำแหน่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท หมายเหตุ : หากผู้ได้รับตำแหน่งไม่สามารถไปประกวดรอบสุดท้ายได้ ผู้ได้รางวัลขวัญใจประจำภาคจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดรอบสุดท้ายแทน .. จะมีใครบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

ฝ่ายหญิง

G01 น.ส.จิตติมา นิชารัมย์ (เจน) ม.กรุงเทพ

G01 น.ส.จิตติมา นิชารัมย์ (เจน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

G02 น.ส.ชฎาพร สืบบุญประเทือง (ลูกหมู) ม.ศิลปากร

G02 น.ส.ชฎาพร สืบบุญประเทือง (ลูกหมู) มหาวิทยาลัยศิลปากร

G03 น.ส.รินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ (น้องอิง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

G03 น.ส.รินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ (น้องอิง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

G04 น.ส.ทอฝัน เลวงดีพงศ์ (ทอฝัน) มศว

G04 น.ส.ทอฝัน เลวงดีพงศ์ (ทอฝัน) มศว.

G05 น.ส.สุชานุช ธรรมวงค์ (แพม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

G05 น.ส.สุชานุช ธรรมวงค์ (แพม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

G06 น.ส.สุภิตรา สมบูรณ์ศรี (แอ๊พ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

G06 น.ส.สุภิตรา สมบูรณ์ศรี (แอ๊พ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

G07 น.ส.วริณญา ธีรโพสุการ (โรส) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

G07 น.ส.วริณญา ธีรโพสุการ (โรส) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

G08 น.ส.พิมลพรรณ วงษ์อุบล (ปาร์ตี้) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

G08 น.ส.พิมลพรรณ วงษ์อุบล (ปาร์ตี้) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

G09 น.ส.ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์ (แตงกวา) มหาวิทยาลัยเนชั่น

G09 น.ส.ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์ (แตงกวา) Nation University

G10 น.ส.นฤมล คำพันธ์ (น้องเจน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

G10 น.ส.นฤมล คำพันธ์ (น้องเจน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ฝ่ายชาย

B01 นายธีนฤปกร ม่วงไม้ (โยโย่) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B01 นายธีนฤปกร ม่วงไม้ (โยโย่) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B02 นายกฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ (เสือ) มศว.

B02 นายกฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ (เสือ) มศว.

B03 นายกาจบัณฑิต ใจดี (จูเนียร) ม.ธรรมศาสตร์

B03 นายกาจบัณฑิต ใจดี (จูเนียร) ม.ธรรมศาสตร์

B04 นายวิชญ์ภาส สุเทตติกุล (ไบเบิ้ล) ม.ธรรมศาสตร์

B04 นายวิชญ์ภาส สุเทตติกุล (ไบเบิ้ล) ม.ธรรมศาสตร์

B05 นายนพวัชร์ กิตติศิริพันธ์ (บอส) ม.เกษตรศาสตร์

B05 นายนพวัชร์ กิตติศิริพันธ์ (บอส) ม.เกษตรศาสตร์

B06 นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ (บูม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B06 นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ (บูม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B07 นายกิตติกานต์ อ่วมนุ่ม (แม้ว) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

B07 นายกิตติกานต์ อ่วมนุ่ม (แม้ว) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

B08 นายภนดล เอื้อพงษ์ (ภาม) ม.เกษตรศาสตร์

B08 นายภนดล เอื้อพงษ์ (ภาม) ม.เกษตรศาสตร์

B09 นายอาณาคิณ นนทิประสิทธิ์ (คิณ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

B09 นายอาณาคิณ นนทิประสิทธิ์ (คิณ) Stamford International University

B10 นายฐิติชัย ปิ่นแก้ว (ริว) ม.รังสิต

B10 นายฐิติชัย ปิ่นแก้ว (ริว) ม.รังสิต

สถานที่ รอบคัดเลือก ภาคกลาง จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 // ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

หน้าหลัก การประกวด GSB GEN , กติกาการประกวด GSB CAMPUS STAR

** เผยโฉมตัวแทนภาคทั้ง 5 ภาค ในการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018 **

บทความแนะนำ