ทูลกระหม่อมอาจารย์

เหตุผลที่สมเด็จพระเทพฯ รับราชการเป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนที่ ร.5 ทรงจัดตั้งขึ้น ด้วยพระบรมราชปณิธานที่จะให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพื่อออกไปรับราชการเป็นนายทหารของกองทัพบก ทูลกระหม่อมอาจารย์

คนดังมีชื่อเสียง ที่เคยเป็นนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร (เรียงลำดับตามรุ่น)

นักเรียนทหาร อีกหนึ่งสาขาการเรียนที่ผู้ชายหลายๆ คนใฝ่ฝัน รวมรายชื่อคนดังที่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
54 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา จากในหลวง รัชกาลที่ 9

54 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา จาก ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิด ของผู้อื่นอย่างหนึ่งเรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณา

หาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบเงินเดือนตลอด 35 ปี ให้ มูลนิธิ รร.จปร.

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เผยว่า สมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานเช็คแก่กองทุนมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 26.89 ล้านบาท