สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบเงินเดือน ตลอด 35 ปี ให้ มูลนิธิ รร.จปร.

Home / วาไรตี้ / หาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบเงินเดือน ตลอด 35 ปี ให้ มูลนิธิ รร.จปร.

พล.ท.สิทธิพล ชื่นสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเช็คแก่กองทุนมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 26.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่รับราชการมา 35 ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบเงินเดือน ตลอด 35 ปี ให้ มูลนิธิ รร.จปร.

โดย พันเอกวันชนะ สวัสดี เปิดเผยว่า ได้รับทราบจาก พลโทสิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม พระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกที่ได้รับมาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง ซึ่งในวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ในที่ต่างๆ ผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้ว พลโท สิทธิพล จึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพารว่า “ปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนปทุมแห่งนี้หรือไม่” ข้าราชบริพารตอบว่า “นักเรียนนายร้อยโชคดีมาก เพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลย นอกจากนักเรียนนายร้อยเท่านั้น” และยังมีเรื่องที่ผู้บัญชาการเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญและซาบซึ้งกินใจเช่นกัน นั่นก็คือ ในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเช็คจำนวน 19,201,788.48 บาท เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือเงินเดือนของพระองค์เอง

พลโทสิทธิพล เล่าให้ฟังต่อว่า ในปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท ในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้ว 7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก 19 ล้านบาท และจะครบกำหนดเบิกได้ในปี 2560 และในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รวมทั้งหมด 26,894,502.19 บาท ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้ แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้น เพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ทรงมอบเช็คให้กองทุนมูลนิธิ รร.จปร. มาแล้ว 7,431,194.22 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 จากนั้น 12 กรกฎาคม 2560 ทรงมอบเช็คเงินจำนวน 19,201,788.48 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ให้และดอกเบี้ย ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 อีกจำนวน 271,519.49 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,894,502.19 บาท

ข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก : Wassana Nanuam

บทความแนะนำ