มมส รับปริญญา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Home / วาไรตี้ / ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2561-2562

วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 เป็นวันที่สอง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส วันที่สอง

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,356 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 80 คน ปริญญาโท 303 คน และปริญญาตรี 8,973 คน ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562

โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีรวม 7,011 คน

ในโอกาสนี้ นายศราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส 2 ธ.ค. 2562

จากนั้นอธิการบดี กราบบังคมทูลเบิก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ เข้าเฝ้า ฯ จำนวน 3 ราย , บัณฑิตและนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ เข้าเฝ้าฯ จำนวน 5 ราย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส 2 ธ.ค. 2562

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 , บัณฑิต นิสิตและนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นิสิตกัมพูชา) เข้าเฝ้า ฯ จำนวน 33 ราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความแนะนำ