เปิดรับสมัครแล้ว 3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และกองทัพบก ประจำปี 2561 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้ทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อแล้ว