การสอบ นักเรียนพยาบาล พยาบาลกองทัพบก พยาบาลศาสตรบัณฑิต แนะแนวการศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2562 – พร้อมทุนการศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2562 – พร้อมทุนการศึกษา

แคมปัส-สตาร์ มีข่าวการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2562 บอกเลยว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วไปสมัครกันเลย เพราะว่าทางสถาบันได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 100 คน มีรายละเอียดน่ารู้ดังต่อไปนี้

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รายละเอียดดังนี้

1. ทุนส่วนตัว จำนวน 75 คน (เพศชายไม่เกิน จำนวน 15 คน และเพศหญิงอย่างน้อย จำนวน 60 คน)
2. ทุนกองทัพบก รับเฉพาะเพศหญิง จำนวน 20 คน
3. ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

ระยะเวลาในการศึกษา

ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี (8 ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคฤดูร้อน)

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากแผนการเรียนสายวิทย์-คณิต
3. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2537 – วันที่ 5 สิงหาคม 2544
4. มีผลการทดสอบ GAT/PAT, O-NET (โดยจะต้องมีคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

** หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีคะแนนสอบ O-NET น้อง ๆ สามารถใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญแทนได้ (หากมีคะแนน O-NET ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่สามารถนำคะแนน 9 วิชาสามัญมาใช้แทนได้)

ทั้งนี้ น้อง ๆ สามารถขอเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับผู้สมัครบางประเภทได้ตามระเบียบการ : คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 17 เมษยน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ : คลิกที่นี่
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
3. ทำการทดสอบบุคลิกภาพและการทดสอบ Aptitude Test วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
4. การตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (วิ่งระยะทาง 800 เมตร) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
5. การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
6. การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
7. การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
8. รายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
9. การปฐมนิเทศและเปิดการศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

** หมายเหตุ มีค่าสมัคร 350 บาท หมดเขตโอนเงินค่าสมัครในวันที่ 18 เมษายน 2562

ตามติดชีวิตพยาบาล มศว

Link : seeme.me/ch/campusstar/9ar6LM

ขอบคุณภาพจาก Facebook : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, พยาบาลทหาร ทุกเหล่า

บทความที่น่าสนใจ