hcu มหาวิทยาลัย เรื่องน่ารู้

11 เรื่องควรรู้ ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / 11 เรื่องควรรู้ ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เตรียมตัวกันให้พร้อม!! สำหรับใครกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนที่เราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกันก็คือ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ เป็นสถาบันที่เปิดสอนทั้งหมด 14 คณะด้วยกัน วันนี้เราเลยได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ของที่นี้มาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันด้วยนะ >_<

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยรอบรั้ว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 โดย มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยชื่อของมหาวิทยาลัย “หัวเฉียว” (華僑) หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเล และเป็นชื่อที่มูลนิธิใช้เป็นชื่อของโรงพยาบาลและวิทยาลัยของมูลนิธิอยู่แล้ว

2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีวิทยาเขต 1 แห่ง คือ วิทยาเขตยศเส ตั้งอยู่บริเวณถนนอนันตนาค แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535

3. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มาเป็นประธานเปิดมหาวิทยาลัยให้

4. ต้นโพธิ์ สัญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณของการรู้แจ้งเห็นจริงมีที่มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิ์ นำความสว่าง สะอาด และความสงบมาสู่โลกในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกโพธิ์ต้นนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 และเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5. เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย มี 5 ด้านด้วยกัน คือ

 • ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการบริการวิชาการ
 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
 • ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องความเป็นจีน

6. การแสดงหุ่นคน เป็นการถ่ายทอดความงามของท่วงท่าคนเป็นหุ่นนับเป็นศิลปะร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทย มีเพียงแห่งเดียวที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมุ่งสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้ยืนนาน และสร้างชื่อเสียงของศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ขจรไกลสู่นานาประเทศทั่วโลก

7. ตรงลานกว้างหน้าพิพิธภัณฑ์ จะมีอนุสาวรีย์ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ตั้งอยู่ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.อุเทน อดีตประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นผู้นำในการเชิญชวนคนไทยเชื้อสายจีน ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8. ม.หัวเฉียวฯ มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะ อยู่ระหว่างห้องสมุดและหอประชุม แต่แปลกกลับไม่ค่อยเป็นที่สะดุดตาของบรรดานักศึกษาเท่าไหร่นัก คนมาใช้บริการที่นี่เฉลี่ยวันละ 1 – 2 คน เนื่องจากไม่ค่อยมีคนเข้า ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งฝึกซ้อมหุ่นคน + รำ ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไป…

9. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปริญญาต่อเนื่อง 2 ปี ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรนานาชาติ (International Program) รวม 14 คณะ ได้แก่

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะการแพทย์แผนจีน
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

10. รอบมหาวิทยาลัยจะมีรถไฟฟ้าคอยรับส่งนักศึกษาไปตามคณะต่างๆ สามารถขึ้นที่ป้ายรถเมล์ไฟฟ้าเลย

11. สวนอภิรมย์ หรือสวนจีน เรียกอีกชื่อว่า “สวนหยิน หยาง” เป็นสวนพฤกษชาติประดับอาคารด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ งดงามด้วยเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมจีน แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เน้นศาสตร์ฮวงจุ้ย ด้วยหลักดุลยภาพหยิน หยาง มีศาลาทรงจีน ธารน้ำ สะพาน ศิลาน้อยใหญ่ ต้นไผ่เขียว และสิงโต เป็นต้น

————————————————————-

ที่มา : http://www.hcu.ac.th/