กิจกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานหอสมุด ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน

Home / กิจกรรม / ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานหอสมุด ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน

วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆ มานำเสนอเพื่อนๆ นั้นก็คือ กิจกรรมที่สำนักงานหอสมุด ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดขึ้น เรามาดูกันซิว่า ตลอดทั้งเดือนนี้ ที่สำนักงานหอสมุดนั้น เค้ามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง

ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานหอสมุด ม.เกษตร

ปฎิทินกิจกรรม

20 เม.ย. 59 อบรมการสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
21 เม.ย. 59 กิจกรรม LIB Services 2 you และ กิจกรรม Click e-book for more knowledge @ Bang Khen คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 เม.ย. 59 วันคุณภาพสำนักหอสมุด ครั้งที่ 4
27 เม.ย. 59 การบรรยายเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม

EndNote X7

29 เม.ย. 59 กิจกรรม English Friday : ศุกร์หรรษา…สนทนาภาษาอังกฤษ
30 มี.ค.-12 เม.ย. 59 นิทรรศการวันสงกรานต์
1-30 เม.ย. 59 กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว
1-30 เม.ย. 59 กิจกรรม Book Buffet
1-30 เม.ย. 59 กิจกรรม Green Quiz “เกมตอบคำถามเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง”

ขอบคุณข้อมูล : www.facebook.com/kulibpr