KU คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าย ม.เกษตรศาสตร์ มก เกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่ายคนชอบกล ครั้งที่ 1 ม.เกษตรฯ

Home / กิจกรรม / ค่ายคนชอบกล ครั้งที่ 1 ม.เกษตรฯ

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ มาพบกับ “ค่ายคนชอบกล ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดยชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะพาน้องๆ ไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนวิศวกรรมเครื่องกลกัน ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เตรียมมาให้พร้อมเลยนะ แล้วรีบมาสมัครกันได้เลย….

ค่ายคนชอบกล ครั้งที่ 1

ค่ายคนชอบกล ครั้งที่ 1

เริ่มรับสมัครตั้งวันนี้ ถึง วันที่ 20 กันยายน 2558

สำหรับใบสมัครค่าย และรายละเอียดเพิ่มเติม น้องๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :
https://www.dropbox.com/s/9autfyjyls58fht/ใบสมัครค่ายคนชอบกล1st.pdf?dl=0

ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 27 กันยายน 2558

ค่ายจะจัดขึ้นในวันที่  9 – 11 ตุลาคม 2558

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : ค่ายคนชอบกล

ค่ายคนชอบกล ครั้งที่ 1 ค่ายคนชอบกล ครั้งที่ 1

เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้
1. ใบสมัครที่กีอกรายละเอียด และตำอคำถามครบทุกข้อ
2. แนบสำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.7 หรือ ใบเกรด
3. แนบสำเนาบัตรประชาชานหรือบัตรนักเรียน
** หากเอกสารไม่ครบตามที่ระบุ จะถือว่า สละสิทธิ์

ให้น้องๆ ส่งเอกสารมาที่ : ชุมนุมนิสิตภาคเครื่องกล ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กันยายน 2558 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
พี่เอิ๊ก โทร. 084-771-9199
พี่นิค โทร. 085-553-8437