นิทรรศการ ปริญญานิพนธ์

ภาพผลงาน นิสิต ป.โท จากงานนิทรรศการปริญญานิพนธ์ IN10TION มศว.

Home / กิจกรรม / ภาพผลงาน นิสิต ป.โท จากงานนิทรรศการปริญญานิพนธ์ IN10TION มศว.

ผ่านไปแล้วสำหรับ งานนิทรรศการปริญญานิพนธ์ “IN10TION” ที่เป็นงานแสดงผลงานการออกแบบ ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่รวบรวมผลงานการออกแบบทั้งทางด้าน Product Design, Fashion Design, Web and Mobile application และ Graphic Design จากผลสรุปที่ได้มาจากกระบวนการของการทำวิจัย โดยนำมาจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

ผลงาน นิสิต ป.โท จากงานนิทรรศการปริญญานิพนธ์ IN10TION

และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ภายในงานมีการจัดเสวนา เรื่อง “หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ในอนาคต” โดย รศ.ดร. สินีนาถ เลิศไพรวัน อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย , ร่วมด้วยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน, ดร. กรกลด คำสุข, ดร. ยศไกร ไทรทอง, และศิษย์เก่าสาขานวัตกรรมการออกแบบ ร่วมพูดคุย พร้อมแขกผู้มีเกียรติและนิสิตนักศึกษาที่สนใจมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ โซนอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า.

swu-(2)

นิทรรศการปริญญานิพนธ์ “IN10TION”

swu-(3)

ความลงตัวของ 12 นิสิต 12 แรงบันดาลใจ ที่ได้สะสมตลอดระยะเวลาที่เล่าเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการออกแบบที่สะท้อน แนวคิดเฉพาะตัวของแต่ละคน

swu-(4)

swu-(5)

จัดแสดงภายในงานนิทรรศการปริญญานิพนธ์ “IN10TION” ที่รวบรวมผลงานการออกแบบทั้งทางด้าน Product design, Fashion, Web and Mobile application และ Graphic Design จากผลสรุปที่ได้มาจากกระบวนการ ของการทำวิจัย

swu-(6)

swu-(7)

swu-(9)

swu-(10)

swu-(11)

swu-(12)

swu-(13)

swu-(8)

ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการ นิตยสารแคมปัสสตาร์

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : In10tion thesis exhibition

IG : https://www.instagram.com/in10tionthesis/