จุฬาฯ จุฬาฯ Expo 2017 นักศึกษา นิทรรศการ

เปิดประสบการณ์ จุฬาฯ 100 ปี นวัฒนกรรม คิดดี ทำดี เพื่อสังคม Expo 2017

Home / กิจกรรม / เปิดประสบการณ์ จุฬาฯ 100 ปี นวัฒนกรรม คิดดี ทำดี เพื่อสังคม Expo 2017

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯ 100 ปี นวัฒนกรรม คิดดี ทำดี เพื่อสังคม CU@100 Tower Greater Innovation for Society “ ระหว่างวันที่ 15– 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาฯ เป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “จุฬาฯ Expo 2017” ซึ้งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี

ภาพกิจกรรม จุฬาฯ Expo 2017

จุฬาฯ 100 ปี นวัฒนกรรม คิดดี ทำดี เพื่อสังคม

“จุฬาฯ 100 ปี นวัฒนกรรม คิดดี ทำดี เพื่อสังคม CU@100 Tower Greater Innovation for Society “ หรือ งานจุฬาฯ Expo 2017 จัดขึ้นเนื่องในวาระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100ปี ภายใต้ชื่องานว่า ” จุฬาฯ 100ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” มาจากการนำเสนอ “นวัตกรรม” ที่ต้องรับผิดชอบเเละพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลักแนวคิด 3 ประการ คือ

  • นวัตกรรม (Innovation)
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Social Responsibility )
  • และความยั่งยืน ( Sustainability )

ข้อแตกต่างจากงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาการ

รูปแบบการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นยิ่งกว่างานจุฬาฯ วิชาการที่รอคอยมา 5 ปีเต็ม โดยได้ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่เป็นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามาเป็นกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้

  • CU FAMILY : ครอบครัวจุฬาฯ หมายถึง นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับจุฬาฯ โดยตรง รวมทั้งนักเรียนที่มีความมุ่งหมายจะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวจุฬาฯ ในอนาคต
  • CU NETWORK : บุคคลหรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับจุฬาฯ ผ่านทางความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ
  • CU INNOVATORS : กลุ่มคนที่จะสามารถส่งต่อหรือต่อยอดนวักรรมจากผลงานภายในงาน จุฬาฯ EXPO ไปสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ดีได้อย่างยั่งยืน เช่น นักลงทุน นักวิชาการ ฯลฯ โดยนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมของจุฬาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วยการบูรณาการศาสตร์ของแต่ละคณะ

จุฬาฯ 100 ปี นวัฒนกรรม คิดดี ทำดี เพื่อสังคม

บรรยากาศภายในงานจุฬาฯ Expo 2017

ขอบคุณข้อมูล  : www.chula.ac.th , FB : จุฬาฯ Expo 2017

สถานที่ :  ณ หอประชุมจุฬาฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “จุฬาฯ Expo 2017”  ในวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา