Million Ways to GLOW จุฬาฯ จุฬาฯ Expo 2017 ตัวแทนนักศึกษา นิทรรศการ ผู้นำเชียร์

ภาพกิจกรรม เปิดโลก Million Ways to Glow “จุฬาฯ Expo 2017”

Home / กิจกรรม / ภาพกิจกรรม เปิดโลก Million Ways to Glow “จุฬาฯ Expo 2017”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน CU Talk : Million Ways to GLOW การเสวนาแลกเปลี่ยนและรับฟังประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากร ผู้รู้ลึก รู้จริง เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาฯ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “จุฬาฯ Expo 2017”

จุดประกายความคิดไปกับ Million ways to glow

นิทรรศกาล งาน Million ways to glow “ล้านเส้นทาง หลากความคิด”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน จุฬาฯ Expo 2017  ที่ผ่านมา จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันทรงพลังที่ทำให้มนุษย์เราเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม จากความคิดเห็นของทุกแวดวงการใดก็ตาม แต่เมื่อความคิดหลากหลายได้มาผสมผสานผ่านมุมมองของแต่ละบุคคล จนเป็นผลงานในนิทรรศกาล CU TALK ก็จะเปิดโลกเปิดโอกาสให้คุณอย่างแท้จริง ผ่านการแลกเปลี่ยนและรับฟังประสบการณ์ของวิทยากรหลากหลายองค์ความรู้ รู้ลึก รู้จริง พร้อมที่ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณในรูปแบบต่างๆ มาร่วมงานค้นหาความเป็นตัวของคุณ จุดประกายความคิดไปกับ Million ways to glow

บรรยากาศภายในงาน Million ways to glow

คฑากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวแทนนิสิตเเละผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บอกเล่าประสบการณ์ตัวแทนผู้นำเชียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเชียร์ทั้ง 15 คน เเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดประสบการณ์กับตัวแทนผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแสดงโชว์ของตัวแทน 3 องค์กร : ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณข้อมูล  : www.chula.ac.th , FB : จุฬาฯ Expo 2017

สถานที่ :  ณ หอประชุมจุฬาฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “จุฬาฯ Expo 2017”  ในวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา