แปรอักษร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ชาวมธ. จัดกิจกรรม “ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”

Home / กิจกรรม / ชาวมธ. จัดกิจกรรม “ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่พระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนหลายครั้ง และยังทรงพระราชทานต้นหางนกยูงและบทเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองให้เป็นสัญลักษณ์และเพลงประจำมหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวธรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่ในครั้งนี้ได้ร่วมกันแปรอักษรพระบรมฉายาลักษณ์ถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นเวลาอันยาวนาน

มธ. แปรอักษรภาพครั้งประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 8.30 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประชาคมธรรมศาสตร์ จัดงาน “ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยภายในงานเริ่มต้นด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยูงทอง” เพลงประจำมหาวิทยาลัย และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยประชาคมชาวธรรมศาสตร์รวมตัวกันจัดแถวภายในสนามฟุตบอล

มธ.จัดกิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การอ่านบทกวีและบรรเลงเพลงขลุ่ย ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ดร.อภิชาติ คำดี และ ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี พร้อมด้วยการแปรอักษรครั้งประวัติศาสตร์ในชื่อชุดว่า “ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้” การร่วมแปรอักษรพระบรมฉายาลักษณ์และเรื่องราวพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ของ “พ่อหลวง” พ่อผู้เป็นดั่งดวงธรรมนำทางให้ประชาชนชาวไทย ผ่านการเรียงร้อยเรื่องราวด้วยภาพแปรอักษรอย่างสมพระเกียรติ โดยชาวธรรมศาสตร์กว่า 2,000 คนด้วยกัน

มธ.จัดกิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมธ. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระภัทรมหาราชาผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน ทรงอุทิศทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจอันบริบูรณ์พร้อมตามแนวทางแห่งทศพิธราชธรรม ทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทรงเอาพระราชหฤทัยใส่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารล้วนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้มีพระปรีชาญาณลึกซึ้งมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน ให้ดำรงตนด้วยความพากเพียร ความพอเพียงรู้รักสามัคคี เสียสละรู้จักใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา จึงทรงมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาทุกระดับชั้น

มธ.จัดกิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นานัปการต่อประชาคมชาวธรรมศาสตร์ อาทิ ทรงปลูกต้นหางนกยูง และพระราชทานให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ทรงพระเมตตาเสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์ถึง 12 ครั้ง รวมถึงเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อาทิ เสด็จฯ มาทอดพระเนตรโขนธรรมศาสตร์ เสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นเวลา 48 ปี อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนภูมิพล และทุนอานันทมหิดลแก่บัณฑิตธรรมศาสตร์ และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 15 สาขา นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินทุนเริ่มแรกสำหรับสร้างหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด กล่าว

มธ.จัดกิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

น.ส.พิมพ์พิชญ์ ธีระพิทยานนท์ ประธานชุมนุมเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงแนวคิดหลักของการแปรอักษรชุด “ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้” ว่าเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านการเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของพระองค์ที่ได้พระราชทานให้แก่คนไทย ซึ่งชุมนุมเชียร์ธรรมศาสตร์จะนำเสนอผ่านวิธีการที่ไม่ใช่เพียงการแปรออกมาเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพตรงๆ เท่านั้น แต่เป็นการเล่าเรื่องราวให้เกิดความประทับใจ และเข้าถึงความหมายที่ผู้แปรอักษรต้องการสื่อออกมาให้เกิดแก่ผู้รับชมได้อย่างแท้จริง ด้วยมุ่งหวังให้สังคมไทยได้เกิดการระลึกถึงสิ่งที่พ่อหลวงต้องการถ่ายทอดถึงปวงประชาราษฎร์

มธ.จัดกิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

โดยการแปรอักษรดังกล่าวจะใช้เวลาทั้งสิ้น 30 นาที ผ่านการแปรอักษรใน 3 ชุดเนื้อหา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชุดที่ 1 การกล่าวบทกวีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชุดที่ 2 การแปรภาพและข้อความด้วยเพลทและร่มสีครีมนับพันคัน พร้อมด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ “อาทิตย์อับแสง” บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชุดที่ 3 การแปรภาพที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านการนำเสนอเรื่องราวใน 3 ส่วนเนื้อหา อันได้แก่ “วันวาน” การนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงที่ทรงงานมาตลอด 70 ปี “วันนี้” การถ่ายทอดทุกความรู้สึกสุดอาลัยของประชาชนที่มีต่อพ่อหลวง และ “วันพรุ่งนี้” การถ่ายทอดความตั้งใจชาวธรรมศาสตร์ที่จะร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงอย่างสุดหัวใจ

ชุดที่4 ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้ แม้วันนี้พระองค์ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว แต่พวกเราชาวธรรมศาสตร์ทุกคนยังคงพร้อมใจที่จะน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านไปพัฒนาแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป ดุจดังพ่อหลวงทรงเป็นดวงธรรมนำทางในใจของพสกนิกรตลอดไป

นอกจากนั้นเมื่อการแปรอักษรทั้ง 4 ชุดดังกล่าวแล้ว จะเป็นการแปรอักษรพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มนักศึกษาชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

—————————————-

ที่มาจาก : http://www.komchadluek.com/, http://www.siamrath.co.th/