พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แปรอักษร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพประทับใจจากโรงเรียนต่างๆ แปรอักษรเลข ๙ ล้อมหัวใจ

Home / วาไรตี้ / ภาพประทับใจจากโรงเรียนต่างๆ แปรอักษรเลข ๙ ล้อมหัวใจ

รวมภาพประทับใจจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศ ในการแปรอักษรถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนวัดอินทการาม

นางจารุณี ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทการาม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 3 นำข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแปรอักษรเป็นเลข 9 ล้อมรอบด้วยรูปดวงใจ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามโรงเรียนวัดอินทการาม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น.ร.โรงเรียนวัดอินทการาม แปรอักษรแสดงความอาลัยในหลวง ร.9

โรงเรียนวัดอินทการาม แปรอักษรแสดงความอาลัยในหลวง ร.9


โรงเรียนชลกันยานุกูล

ภาพแปรอักษรของโรงเรียนชลกันยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) มีเลข 9 ซ่อนอยู่ในภาพแห่งความทรงจำ โดยใช้บุคลากร ครู และนักเรียนของโรงเรียนชลกันยานุกูล สังกัด สพม.เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 63 แถว แถวละ 63 คน เมื่อนำเลข 6 กับเลข 3 มารวมกันจะได้ 9 และรวมจำนวนคนทั้งหมดเท่ากับ 3,969 คน ถ้านำตัวเลขทั้งสี่ตัวมารวมกันจะได้เท่ากับ 27 เมื่อนำเลข 2 กับเลข 7 มารวมกันจะได้เท่ากับ 9 ดังนั้น เลข 9 จึงถูกซ่อนอยู่ในภาพชลกันยารักพ่อของโรงเรียนชลกันยานุกูล แต่เลข 9 หมายถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 จะสถิตในดวงใจของพวกเราชลกันยานุกูลทุกคน ตราบนิจนิรันดร

โรงเรียนชลกันยานุกูล

โรงเรียนชลกันยานุกูล


โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวนกว่า 3,000 คน ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยและแปรรูปอักษร หัวใจล้อมเลข 9 เพื่อแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการแปรขบวนรูปหัวใจล้อมอักษรเลข 9 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคน ได้ก้มกราบ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียง

จากนั้นนายสรายุทธ ได้นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมขับร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” บรรเลงโดยวงดุริยางค์ของโรงเรียน ก่อนนักเรียนทุกคนจะเดินแถวเข้าสู่สนามเพื่อแปรขบวนรูปหัวใจล้อมอักษรเลข 9 อย่างสวยงาม เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์

นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก


โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ครู-น.ร.’1.3’พันคน ร.ร.หัวตะพานวิทยาคม ร่วมแปรอักษร น้อมรำลึกในหลวง ร.9
คณะครู บุคลากร นักเรียน จำนวน 1,300 คน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)ร่วมแปรอักษร ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาโรงเรียน เมื่อเร็วๆ นี้

r9-t


โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคา

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (ม.พ.พ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแปรแถวเป็นเลข ๙ ม.พ.พ.

r9-05

ร.ร.มาบตาพุดพิทยาคาร แปรอักษรเลข ๙ ม.พ.พ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โรงเรียนวัดจันดี

ที่บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดจันดี ม.1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี นำนักเรียนและคณะครู 1,039 คน ทำกิจกรรมถวายสักการะและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ทำการแปรอักษรเป็นเลข ๙ ตรงกลางหัวใจ และด้านท้ายเป็นอักษร จ.ด. ตัวย่อของโรงเรียนวัดจันดี

r9-04

ครู-น.ร.โรงเรียนวัดจันดี แปรอักษรแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.9


โรงเรียนบ้านซำตะเคียน

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านซำตะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 แปรอักษรเลข 9 เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

r9-s1

r9-s2

ครู-น.ร.โรงเรียนบ้านซำตะเคียน แปรอักษรเลข 9 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9


โรงเรียนบ้านโป่งปะ

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 แปรอักษรเลข ๙ ล้อมด้วยหัวใจเพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

student01

นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งปะ

student02

แปรอักษรเลข ๙ ล้อมหัวใจ จากนักเรียนบ้านโป่งปะ

—————————————————–

โรงเรียนมาบกราดวิทยา

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมาบกราดวิทยา (ม.ก.ว.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)นักเรียนโรงเรียนมาบกราดวิทยา  ร่วมใจแปรอักษรเลข ๙ อยู่ในหัวใจ และอักษร ม.ก.ว.ในการนี้ ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

heart-r9

โรงเรียนมาบกราดวิทยา