คณะวิทย์ มช. จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 34

คณะวิทย์ มช. จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 34

Home / กิจกรรม / คณะวิทย์ มช. จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 34

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักเรียนทั่วภาคเหนือ 50 คน เข้าร่วมค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2558

คณะวิทย์ มช. จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 34

150605112200

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 34 โดยการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต 17 จังหวัด ภาคเหนือที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมค่ายฯ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเรียนรู้วิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการเรียนและชีวิตประจำวัน โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิด

มาดูภาพบรรยากาศกันค่ะ

150605112207

150605112259

บทความแนะนำ