ม.หอการค้าไทย มหาวิทยาลัย รับปริญญา

เก็บตก! ภาพบรรยากาศรับปริญญา ม.หอการค้าไทย 59

Home / กิจกรรม / เก็บตก! ภาพบรรยากาศรับปริญญา ม.หอการค้าไทย 59

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2559  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น  3,500 คน

เก็บตก! ภาพบรรยากาศรับปริญญา ม.หอการค้าไทย

บรรยากาศงานรับปริญญา หอการค้าไทย 59 (11)

ซึ่งในปีนี้ มีบัณฑิตทุนศิลปินดารา สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญา ด้วย  3 คน ได้แก่นายภูภูมิ พันละแหง (ภูภูมิ พงศ์ภาณุ) นักแสดงจากช่อง 3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ นายกฤษฎา สุภาพพร้อม (บิ๊ก จาก ช่อง 7)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และปริญญาโท  นายเจริญ    แซ่จู (DJ)  สาขานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์  โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความชื่นมัื่นทั้งบัณฑิตและญาติบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็น อย่างมาก

บรรยากาศงานรับปริญญา หอการค้าไทย 59 (12)

บรรยากาศงานรับปริญญา หอการค้าไทย 59 (4)

เก็บตก! ภาพบรรยากาศรับปริญญา ม.หอการค้าไทย 59