วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มรภ.สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า

Home / ข่าวการศึกษา / มรภ.สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า

ทางเลือกใหม่สำหรับน้องๆ ม. 6 วันนี้เรามีคณะที่สามารถเข้าเรียนได้ โดยที่ไม่ต้องยื่น Portfolio ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ GAT PAT ก็สามารถสมัครเรียนได้เลย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ เกิดจากความร่วมมือของทางมหาวิทยาลัย กับบริษัท ซีพี ออลล์

มรภ.สวนสุนันทา เปิดสาขาวิชาการจัดการการค้า

สาขาวิชาเปิดใหม่ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า ซึ่งเป็นสาขาวิชาของวิทยาลัยนวัตกรรม และการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา โดยหลักสูตรนี้แบ่งออกได้เป็นอีก 2 แขนงก็คือ

  • แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
  • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง นักศึกษาที่ลงเรียนจะได้ฝึกงาน ควบคู่ไปกับการเรียนในทุกเทอม มีรายได้ และสวัสดิการระหว่างเรียน มีคอร์สอบรม เพื่อพัฒาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ IT อีกด้วย นอกจากนี้ สาขาวิชาการจัดการการค้ายังรับรองว่า ถ้าเรียนจบจะมีงานทำในเครือ CP แน่นอน 100 % อีกด้วย

มีทุนการศึกษาให้มากกว่า 80%

ผู้ที่สมัครเรียนจะได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย 15 เปอร์เซนต์ และทุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์  70 เปอร์เซนต์ เหลือค่าเทอมที่ต้องจ่ายเองเทอมละ 4,950 บาท ใครที่สนใจ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่นักศึกษาจะได้จากการเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  ด้วยการพัฒนากำลังคน อย่างนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้คิดวิเคราะห์เป็น มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าที่จะตัดสินใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ หรือสถานประกอบการได้

ที่มา : dailynews.co.th , ssru.ac.th

บทความแนะนำ