TUXSA คอร์สเรียนออนไลน์ ปริญญาโท ปริญญาโทออนไลน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ แนะแนวการศึกษา

มธ. เปิดตัว TUXSA หลักสูตร ป.โท ออนไลน์ กับรูปแบบการเรียน ที่เราสามารถเลือกเองได้

Home / ข่าวการศึกษา / มธ. เปิดตัว TUXSA หลักสูตร ป.โท ออนไลน์ กับรูปแบบการเรียน ที่เราสามารถเลือกเองได้

ในปัจจุบันการเรียนรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไปแล้ว ล่าสุด! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมมือกับ SkillLane เปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรเรียนปริญญาโทออนไลน์ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้

มธ. เปิดตัว TUXSA หลักสูตร ป.โท ออนไลน์ – อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

โดยได้แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 หลักสูตร เริ่มเรียนได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ และหลักสูตร Applied AI จะเริ่มเรียนในปีหน้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานที่จำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต

มธ. เปิดตัว TUXSA หลักสูตร ป.โท ออนไลน์

TUXSA มีให้เลือกเรียน 4 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1

เรียนเพื่อรู้ ทุกคนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจได้ เพื่อเก็บความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต

รูปแบบที่ 2

รับประกาศนียบัตรรายวิชา (Certificate of Course Completion) เรียนและสอบออนไลน์ในแต่ละวิชา เพื่อเก็บหน่วยกิต

รูปแบบที่ 3

รับประกาศนียบัตรชุดวิชา (Certificate of Specialization Completion) เรียนและสอบออนไลน์ในแต่ละวิชาให้ครบตามหลักสูตร 18 หน่วยกิต โดยรูปแบบที่ 2 และ 3 สามารถเก็บหน่วยกิตไปใช้เมื่อเรียนในรูปแบบที่ 4 ได้

รูปแบบที่ 4

รับปริญญาโท เรียน 30 หน่วยกิต ผ่านการทดสอบความรู้ (MQE), ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ (IS) และผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งรูปแบบนี้จะได้รับใบปริญญาบัตรจริง ไม่ต้องรับผ่านออนไลน์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่ 1-3 ที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถลงเรียนได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีวุฒิ ป.ตรี หรือ แม้แต่เด็กมัธยมก็สามารถสมัครเรียนได้

มธ. เปิดตัว TUXSA หลักสูตร ป.โท ออนไลน์

3 หลักสูตรที่เปิดสอน มีรายละเอียดดังนี้

1. Business Innovation

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจแนวใหม่ที่มีเปิดเรียนเฉพาะรูปแบบออนไลน์ มีวิชาเรียนใหม่ ๆ ที่ได้ปรับให้ก้าวทันอนาคตมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผู้นำองค์กรที่จะมาพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เปิดสอนสิงหาคม 2562 นี้)

เรียนแล้วเราจะได้อะไรบ้าง?

1. เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านกระบวนการและทางด้านการบริหารจัดการคน
2. เป็นผู้นำในทีมที่มีประสิทธิภาพสร้างทีมที่แข็งแกร่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงและขยายธุรกิจได้
3. เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสูงด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการหรือธุรกิจใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง?

1. ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเพิ่มทักษะในการบริหารงาน
2. ผู้จัดการ / ผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความทันสมัย
3. การฝึกการจัดการเพื่อเปลี่ยน / นำองค์กร
4. ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มกิจการใหม่
5. เจ้าของธุรกิจในครอบครัวที่ต้องการจะต่ออายุเพื่อขยายหรือกระจายธุรกิจของพวกเขา

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : คลิกที่นี่

…..

2. Data Science for Digital Business Transformation

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลในโลกมีจำนวนมาก หลักสูตรนี้จึงเปิดสอนให้เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้และใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ (เปิดสอนสิงหาคม 2562 นี้)

เรียนแล้วเราจะได้อะไรบ้าง?

1. เป็นผู้นำที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านข้อมูลในการบริหารจัดการสามารถสร้างองค์กรหรือวัฒนธรรมของทีมด้วยข้อมูลรวมทั้งสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในบริบทที่หลากหลายเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจในฐานะของผู้จัดการหรือผู้นำทีมได้
2. ส่งมอบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนและการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
3. สามารถสร้างและจัดการนวัตกรรมผ่านวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติของวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการสร้างและจัดการนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง?

1. ผู้บริหารที่ต้องบริหารจัดการทีมงานด้านเทคนิค โดยนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนใช้การขับเคลื่อนของข้อมูลเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
2. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาอาชีพเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3. วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการศึกษาศึกษาเชิงลึกในภาคทฤษฎี ตลอดจนได้รับทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฎิบัติในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด : คลิกที่นี่

3. Applied AI

สำหรับหลักสูตร Applied AI จะเปิดการเรียนการสอนในปี 2563 และรายละเอียดของการเรียนในหลักสูตรนี้ แคมปัส-สตาร์ จะมาอัปเดตให้เพื่อน ๆ กันอีกทีนะจ๊ะ

มธ. เปิดตัว TUXSA หลักสูตร ป.โท ออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน มีอะไรบ้าง

หากเพื่อน ๆ เลือกเรียนในรูปแบบที่ 4 รับปริญญาโท จะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 148,000 บาท แบ่งออกเป็น

– ค่าลงทะเบียนเรียน 30,000 บาท
– ค่าลงทะเบียนเพื่อสอบเก็บหน่วยกิตจ่ายเพิ่ม 60,000 บาท
– ค่าสอบวัดความรู้ (MQE) 5,000 บาทต่อครั้ง
– ค่าสอบการค้นคว้าอิสระ (IS) 48,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม 5,000 บาท

โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เพื่อน ๆ ใช้ในการเรียน จำนวนครั้งของการสอบ และอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นถูกกว่าการเรียนปริญญาโทในหลักสูตรปกติ

รูปบแบบที่ 1-3 ค่าใช้จ่ายในการเรียนจะลดหลั่นกันไป เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation มีจำนวนคอร์สขั้นต่ำ 20 คอร์ส ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น) อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Data Science for Digital Business Transformation มีจำนวนคอร์สขั้นต่ำ 20 คอร์ส ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น) อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท ฯลฯ

เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดได้ที่ : www.skilllane.com/tuxsa

บทความที่น่าสนใจ