Summer Courses เรียนภาษา และวัฒนธรรมที่ไต้หวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์

Summer Courses เรียนภาษา และวัฒนธรรมที่ไต้หวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์

Home / ข่าวการศึกษา / Summer Courses เรียนภาษา และวัฒนธรรมที่ไต้หวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์

น้องนักศึกษาคนไหนที่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ ยังไม่เปิดเทอม เรามีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่าง Summer Courses มาฝากกัน โครงการนี้เป็นโครงการไปเรียนภาษา และวัฒนธรรมที่ไต้หวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โครงการนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท และจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ก.ค. 62 ที่จะถึงนี้แล้วนะ ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้

Summer Courses ไปเรียนไต้หวัน 1 สัปดาห์

ชื่อเต็มๆ ของโครงการคือ Summer Courses “Perspectives on Communication and Culture in Taiwan” ซึ่งเป็นโครงการจาก the College of Communications, National Chengchi University (NCCU) ไต้หวัน มีกำหนดจัดโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภายใต้หัวข้อ “Perspectives on Communication and Culture in Taiwan”สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่สนใจในการเรียนรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไต้หวัน และการสื่อสารกับนักศึกษาท้องถิ่นไต้หวัน ในวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2562 (รวม 6 วัน แต่ไม่รวมวันหยุด weekend ช่วงทัศนศึกษา)

รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้จะประกอบไปด้วยหลักสูตร Popular Culture in Taiwan และ Asian Communication Research Issues

  • Course 1: Popular Culture in Taiwan จะมีหัวข้อในการเรียนรู้ เช่น เรื่องของภาพยนตร์ไต้หวัน เพลงไต้หวัน หรือความเป็นชาติของคนไต้หวัน เป็นต้น
  • Course 2: Asian Communication Research Issues ประเด็นในการสนทนาก็อย่างเช่น เกมส์ดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการ และได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน NT$7,800 (ประมาณ 7700 บาท) เพื่อช่วยเหลือในส่วนค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายรายวัน ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ แต่รายจ่ายอื่นๆ นอกจากเงินช่วยเหลืออย่าง ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าอาหาร ฯลฯ จะต้องออกเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

2. มีสถานภาพเป็นนิสิต และศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-3 (ศึกษามาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา)

วิธีการสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/

วันปิดรับสมัคร

25 กรกฎาคม 2562

บทความแนะนำ