campus calendar issue36 กิจกรรมมหาวิทยาลัย นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2559

Home / ข่าวการศึกษา / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2559

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2559

มาดูกันดีกว่า… เดือนนี้มหาวิทยาลัยไหนมีงานอะไรน่าสนใจกันบ้าง

Open bag-32

1

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสุทธิครุศิลป์ ภายใต้หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี สำรองที่นั่งโทร. 0-2954-7300 ต่อ 539, 839

2

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเครื่องหมายการค้า ภายใต้การสนับสนุนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อสอบถามที่ คุณชณิดาภา ธีรภัทรโชติภูมิ โทร. 0-5321-0731-2

3

ม.เชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเฉลิมฉลอง ตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคมเป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา สอบถามโทร. 0-5394- 4805

4

หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “เป็นกันเอง” ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์  สื่อผสมของศิลปินกลุ่ม อะมิเอเบิล (Amiable ) จัดแสดงวันนี้ – 9 พฤษภาคม 2559 สอบถามโทร. 02-218-3709

5

ขอเชิญชมนิทรรศการ “เรื่อง – บรัช – สี” ณ หอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดแสดงวันนี้- 17 พฤษภาคม 2559 สอบถามโทร. เกรียงไกร 087-929-8540

6

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สอบถามโทร. 0-4320-2405 ต่อ 45116

7

โครงการ Passage to ASEAN (P2A) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม. รังสิต เปิดรับสมัครทูตวัฒนธรรมอาเซียน เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตในการประชาสัมพันธ์โครงการและเพื่อปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมอาเซียน สมัครตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม 2559 สอบถาม โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3469

8

ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดออกค่ายสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหนองออ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559 สอบถามโทร. 092-476-0044 พี่นิว ประธานชมรม หรือที่ไลน์ http://line.me/ti/g/dkSwlTokYR

9

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม. รังสิต ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย จัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 5169

10

ม. ขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์ 8 สถาบัน วันที่13 พฤษภาคม 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ ม. ขอนแก่น โทร. 0-4320-2401 ต่อ 137, 607 และ602

 

 

นิตยสาร Campus Star V.36

IMG_3678