กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอนทางไกล

6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

Home / ข่าวการศึกษา / 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป / หมายเหตุ DLTV ย่อมาจาก Distance Learning Television

6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

ได้แก่

1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200
3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351
4. เว็บไซต์ dltv.ac.th
5. ผ่านมือถือ ดูในแอพพลิเคชั่น : DLTV / โหลด Play Store หรือ App Store
6. ช่องยูทูป : DLTV 1 – DLTV 12 / youtube.com/channel

ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV – Youtube

อนุบาล

อนุบาลศึกษาปีที่ 1dltv.ac.th/DLTV10 // ช่อง Youtube อ.1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV11 // ช่อง Youtube อ.2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV12 // ช่อง Youtube อ.3

ประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV1
ประถมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV2
ประถมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV3
ประถมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV4
ประถมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV5
ประถมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV6

มัธยม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

ปฐมวัย
ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 11.30 น.
ย้อนหลัง : รอบ 1 = 13.00 น. | รอบ 2 = 15.30 น.

ประถม/มัธยม
ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.
ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.

ดูทั้งหมด www.dltv.ac.th/channels/tv

6 ช่องทางเรียนออนไลน์ - รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

ตารางสอน ตารางออกอากาศ ดูที่หน้านี้ (มุมขวามือ) www.dltv.ac.th/schedules

6 ช่องทางเรียนออนไลน์ - รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

คลิกดูภาพใหญ่ ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมมือกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนใช้ New DLTV ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองของครูผู้สอน เพื่อการกระจายสาระความรู้ต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

และปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเป็น New DLTV โดยปรับปรุงระบบการออกอากาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) เป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD)

อ่าน ไขข้อสงสัย ช่องทางรับชม โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล DLTV เริ่ม 18 พค. 2563

อ้างอิง www.kroobannok.com

แนะนำ