จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ รับตรง

รับตรง จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 58 รอบ 2 เปิดรับ 8-12 มิ.ย. นี้

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 58 รอบ 2 เปิดรับ 8-12 มิ.ย. นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 58

รอบ 2 เปิดรับ 8-12 มิ.ย. นี้

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 58 รอบ 2 เปิดรับ 8-12 มิ.ย. นี้

สาขาที่เปิดรับ
– สาขาวิชาทัศนศิลป์ 14 คน
– สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกเรขศิลป์ 4 คน
– สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกมัณฑศิลป์ แฟชั่นและสิ่งทอ 4 คน
– สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกนิทรรศการศิลป์ 4 คน
– สาขาวิชานาฏยศิลป์ เอกนาฏศิลป์ไทย 1 คน
– สาขาวิชานาฏยศิลป์ เอกนาฏยศิลป์ตะวันตก 1 คน
เปิดรับสมัคร 8-12 มิถุนายน 2558

ภาพจาก www.chula.ac.th/th