กยศ นักศึกษา ผลการเรียน

กกอ. เผยเด็กเกรดไม่ถึง 2.00 อดกู้ กยศ. ถึง 14,048 คน

Home / ข่าวการศึกษา / กกอ. เผยเด็กเกรดไม่ถึง 2.00 อดกู้ กยศ. ถึง 14,048 คน

เมื่อเวลาประมาณ 16.49 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการรายงานจำนวนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

เผย!! เด็กเกรดไม่ถึง 2.00 อดกู้ กยศ. ถึง 14,048 คน

admission

ซึ่งจากที่ สกอ. ได้รับรายงานจำนวนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูลมา 90 แห่ง มีผู้ที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ไม่สามารถกู้กยศ.ได้ จำนวน14,048 คน โดยเป็นนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนถึงปีสุดท้าย ซึ่งเด็กที่มีปัญหามากที่สุดคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพราะยังไม่สามารถปรับตัวเรื่องการเรียนได้

ดร.สุภัทร ยังกล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นข้อมูลที่ได้รายงานนั้น ยังไม่สมบูรณ์จึงให้เจ้าหน้าที่ไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน โดยแยกกลุ่มสาขาวิชา เช่น สายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ สายศิลปศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งเก็บข้อมูลนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรว่ามีจำนวนเท่าใด ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือจีแพ็ค 1.95 เพราะตนเห็นว่า เด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงและจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 และน่าจะขอยกเว้นเกณฑ์ ของ กยศ.ได้

โดยนัดประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 อีกครั้ง ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ และถ้ามีข้อสรุปชัดเจน ตนจะนำไปเสนอในการประชุมคณะกรรมการ กยศ.ชุดใหญ่ เพื่อหาทางช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์จะกู้กยศ.เรียน แต่ไม่ได้กู้เนื่องจากติดเงื่อนไขเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ต่อไป โดยถ้าช่วยได้ก็อยากให้เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หรือในเดือนมกราคม 2560

———————————————–

ที่มา : dailynews