กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. ลดเบี้ยปรับ 75 % พร้อมขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี เพื่อช่วยผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี

Home / วาไรตี้ / กยศ. ลดเบี้ยปรับ 75 % พร้อมขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี เพื่อช่วยผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้ประกาศชี้แจ้งเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขสัญญาช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระยอดหลังวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจะมีการประนีประนอมยอมความ พร้อมขยายเวลาในการผ่อนชำระหนี้ให้ลูกหนี้สูงสุด 15 ปี และยังได้ลดเบี้ยปรับ 75 % เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้าวชำระจำนวนมาก

กยศ. ลดเบี้ยปรับ 75 % พร้อมขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี

ทางด้าน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้เปิดเผยว่า กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญา และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2562 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้ว ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที

กยศ.

ผ่อนชำระได้นานสูงสุดไม่เกิน 15 ปี

ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ มีรายละเอียดดังนี้

– ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 9 ปี
– ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 – 400,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 ปี
– ทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี

** ตัวเลขล่าสุดของผู้ผิดนัดชำระหนี้ มีสูงถึง 2.2 ล้านคน คิดเป็น 60% ซึ่งมียอดเงินที่ค้างอยู่ถึง 7.4 หมื่นล้าน

ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างวินัยให้ผู้กู้ยืม

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่อง โดยต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก และเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม

โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคต

กยศ. 

สามารถเข้าไปดูราละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

– เว็บไซต์หน้าหลัก กยศ. : www.studentloan.or.th
– เว็บไซต์ e-studentloan : https://eservices.studentloan.or.th
– Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
– เบอร์โทร : 0-2016-4888

บทความที่น่าสนใจ