กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบและประกาศ กยศ. 3 ฉบับ (20 พ.ย. 61)

Home / วาไรตี้ / ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบและประกาศ กยศ. 3 ฉบับ (20 พ.ย. 61)

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 3 ฉบับ คือ 1. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน, 2. หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ และ 3. กำหนดลักษณะ ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ระเบียบและประกาศ กยศ. 3 ฉบับ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1) หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน : จำนวน 15 หน้า

2) หลักเกณฑ์การผ่อนผัน การชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ : จำนวน 5 หน้าT_0009

3) กำหนดลักษณะ ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และ หลักสูตร ที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 : จำนวน 74 หน้า

ระเบียบและประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 3 ฉบับ - ราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/NYGRgL

เว็บไซต์ กยศ. https://www.studentloan.or.th

บทความแนะนำ