ทุนการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

มทร.ธัญบุรี มอบทุนการศึกษา 81 ทุน อุ้มลูกชาวนา เรียนจบปริญญาตรี

Home / ข่าวการศึกษา / มทร.ธัญบุรี มอบทุนการศึกษา 81 ทุน อุ้มลูกชาวนา เรียนจบปริญญาตรี

มทร.ธัญบุรี จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรของชาวนา จำนวน 81 ทุน ให้ตลอดจนเรียนจบระดับปริญญาตรี แต่จะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุกปี เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบการเรียนด้วย

มทร.ธัญบุรี มอบทุนการศึกษา 81 ทุน อุ้มลูกชาวนา ให้เรียนจบ

มทร.ธัญบุรี จัด 81ทุนอุ้มลูกชาวนา เรียนจบปริญญาตรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2559 มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 704 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรของชาวนา จำนวน 81 ทุน ซึ่งในภาวะการณ์เช่นนี้ การจัดสรรทุนเพื่อช่วยเหลือลูกชาวนาเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้

โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้นอกจากทุนดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรให้กับนักศึกษาแล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่แต่ละคณะได้ดำเนินการจัดสรรให้กับนักศึกษาอีก ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 200 ทุน ทั้งนี้ตนเชื่อว่าทุนที่มอบให้ทั้งหมดนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง

“ทุนของมหาวิทยาลัยที่มอบให้กับนักศึกษานี้ จะเป็นทุนที่ให้ตลอดจนจบการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนทุกปี เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบความประพฤติ สอบถามสารทุกข์สุขดิบ และการเรียนของเด็กไปในตัวด้วย”

อธิการบดี มทร.ธัญุบุรี กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการเปิดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้ชาวนานำข้าวมาจำหน่ายนั้น ขณะนี้มีชาวนาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อแสดงความจำนงที่จะนำข้าวเข้ามาจำหน่ายแล้ว โดยเฉพาะชาวนาในจังหวัดสกลนคร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้รวมกลุ่มกันมา และตนได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแล้ว ซึ่งจะดำเนินการหาตัวเลขชาวนาที่เดือดร้อนและกำหนดราคาที่จะจำหน่ายที่เหมาะสมด้วย

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะดำเนินการซื้อ เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย คาดว่าน่าจะใช้ประมาณ 1 ตันก่อน

——————————————————

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/365882