นักศึกษา มศว รับตรง

เช็คชื่อได้ที่นี่! ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “รับตรงทั่วไป” และ “โครงการต่างๆ” มศว 60

Home / ข่าวการศึกษา / เช็คชื่อได้ที่นี่! ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “รับตรงทั่วไป” และ “โครงการต่างๆ” มศว 60

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบรับตรงทั่วไป และโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้องๆ สามารถเช็ครายชื่อตามคณะที่ตัวเองไปสอบกันได้เลยค่ะ ใครที่มีชื่อเตรียมไปสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติกันต่อไปในวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สำหรับน้องๆ ที่ไม่มีรายชื่อก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ เพราะทาง มศว ประกาศออกมาว่ายังมีรอบอื่นๆ อย่างแอดมิชชั่นรออยู่อีกค่ะ

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ มศว 60

เว็บไซต์ประกาศผลหลัก : http://admission.swu.ac.th/1485106SWU_Admission2560/index.html

คณะพยาบาลศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVbXZnM2djZXNCQUU/view

คณะเภสัชศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVeGthSkJWeEREMWs/view

คณะกายภาพบำบัด https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVNDZ0aGNTOXgxTms/view

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVbXZnM2djZXNCQUU/view

คณะเภสัชศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVeGthSkJWeEREMWs/view

คณะกายภาพบำบัด https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVNDZ0aGNTOXgxTms/view

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVYl8tT1FNb0d2cVk/view

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVTzg2dDBCbEt1bEU/view

คณะวิทยาศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVZEtDamlybVQ0U3c/view

คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVTFp4MC1Rd1ZWSGM/view

คณะพลศึกษา https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVUTN4aHhVMklpQVE/view

คณะมนุษยศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVemNDemlUdEZ1UUE/view

คณะศิลปกรรมศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVZ05RUkJhYWxvaWs/view

คณะศึกษาศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVQmlZaEk3WUJFa0U/view

คณะสังคมศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVa2VsQVZLcUEzM2M/view

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVVGM2Mm5GaUF6bW8/view

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVWm9SYURZMDQ3VVk/view

คณะเศรษฐศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVczRuVWhPQjlUUlE/view

วิทยาลัยโพธิวิชาชาลัย https://drive.google.com/file/d/0B1VeNuMQRExVUnAyZXQ5a3hFOTQ/view

ที่มา: พี่ มศว พาน้องสอบ ภาพประกอบจาก: นิตยสาร Campus star V.15