ทูตสันถวไมตรี นักกฎหมาย นักการทูต นักเรียนเก่าดีเด่น พระองค์ภา

ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ

Home / ข่าวการศึกษา / ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ในปีนี้ ทางสมาคมฯ จะทูลถวายเข็มนักเรียนเก่าดีเด่น แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’

แบบอย่างนักกฎหมาย และนักการทูตที่ดี

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นแบบอย่างนักกฎหมายและนักการทูตที่ดี ทรงสนพระทัยในการช่วยปฏิรูปกฎหมายให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติ

ทูตสันถวไมตรี

โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ (UNODC) ได้ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แด่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยพระองค์จะทรงเข้าไปมีบทบาท ในการช่วยส่งเสริมและปฏิรูประบบยุติธรรมให้มีความก้าวหน้า

ทั้งนี้จะเปิดให้สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ ร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และจะเริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปี เวลา 9.45 น. เสร็จสิ้นการประชุม ขอเรียนเชิญผู้ร่วมงานเฝ้ารอรับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเวลา 11.00 น. สมาชิก สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนราชินีและราชินีบน ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ฯ โทร 02-6220018 เวลา 9.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

ในปีนี้ ยังมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่จะเข้ารับประทานเข็มนักเรียนเก่าดีเด่นจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อีกหลายท่าน  อ่านเพิ่มเติม http://www.matichon.co.th/news/497652

บทความแนะนำ