สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ความประทับใจจากอาจารย์ ผู้เคยถวายการสอน สมเด็จพระเทพฯ สมัยเป็นนิสิต

Home / วาไรตี้ / ความประทับใจจากอาจารย์ ผู้เคยถวายการสอน สมเด็จพระเทพฯ สมัยเป็นนิสิต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากจะทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้านแล้ว พระองค์ยังทรงมีความเป็นกันเอง และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมาก และเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความประทับใจของอาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ที่ได้เขียนเล่าไว้เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นนิสิตอยู่ที่จุฬาฯ

ความประทับใจจากอาจารย์ ผู้เคยถวายการสอน สมเด็จพระเทพฯ สมัยเป็นนิสิต

สมเด็จพระเทพฯ องค์หญิงที่ทรง ‘อ่อนน้อมถ่อมตน’ ที่สุดในโลก

ผู้ที่เดินอมยิ้มลงบันไดไปนั้น…

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาไทย และภาษาสันสกฤต ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เคยเขียนเล่าถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งพระองค์ เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไว้ว่า

ท่านเคยเดินขึ้นบันไดห้องโถงตึกอักษรศาสตร์ 1 ขึ้นไปชั้นบน ท่านอาจารย์ศักดิ์ศรีมัวแต่ตามองดูขั้นบันไดทีละขั้นกลัวจะสะดุดหกล้ม ได้ยินเสียงนิสิตหญิงพูดดังๆ ว่า

“สวัสดีค่ะ .. อาจารย์” แล้วก็เดินสวนทางลงไป

ท่านอาจารย์ก็ตอบโต้โดยมิได้เงยหน้าขึ้นดูว่า .. “ฮื่อ … สวัสดีจ้ะ”

แต่พอเหลียวกลับไปดูว่าใครเป็นคนทัก ก็ใจหายวาบขึ้นมา เพราะได้รู้แล้วว่าผู้ที่เดินอมยิ้มลงบันไดไปนั้น ก็คือ .. สมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร

ของฝาก

อาจารย์ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา เล่าว่าโดนเข้าแบบนี้อีก 2-3 ครั้ง ตอนขึ้นบันไดเหมือนครั้งแรกไม่มีผิด เลยทำให้ทูลกระหม่อมทรงสนิทสนมกับอาจารย์ผู้นี้มาก

คราวหนึ่งสมเด็จพระเทพฯ เสด็จกลับจากอีสาน ทรงเข้าห้องช้ากว่าเพื่อน ก็ต้องเข้าไปประทับนั่งแถวหน้าสุด ทรงค้นกระเป๋าใบใหม่อยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็หยิบห่อของยู่ยี่ห่อหนึ่งส่งให้อาจารย์ พร้อมกับตรัสว่า

“ของฝากจากอีสานค่ะ”

รวมภาพ-พระเทพฯ-เมื่อครั้งทรงศีกษาในมหาลัยไทย-3

ของฝากนั้นคือ ขนมตุ้บตั้บ อันมีชื่อเสียงของอีสาน ซึ่งทรงซื้อมาจากอุดรฯ ทำเอาอาจารย์ศักดิ์ศรีตื้นตันใจเป็นล้นพ้น น้ำพระทัยนี้จะตรึงตราอยู่ในใจ อาจารย์ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

-อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา-

สมเด็จพระเทพฯ ในชุดนิสิต

สมเด็จพระเทพฯ กับพระสหาย

บทความแนะนำ