เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อระดับอุดมศึกษา

11 สาขาวิชาน่าเรียนสุดฮอต ที่กำลังมาแรง เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน

Home / ข่าวการศึกษา / 11 สาขาวิชาน่าเรียนสุดฮอต ที่กำลังมาแรง เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน

เรามักจะได้เห็นเกี่ยวกับการจัดอันการเรียนต่างๆ มาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่ในโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก ฯลฯ แต่ครั้งนี้เราได้นำการจัดอันดับเกี่ยวกับสาขาวิชาน่าเรียนที่คาดว่าจะมาแรงสุดๆ ในอนาคตมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการตัดสินใจในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

11 สาขาวิชาน่าเรียนสุดฮอต ที่กำลังมาแรง

โดยหน่วยงานด้านแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา The Bureau of Labor Statistics ได้ทำการประเมินจากบัณฑิตที่จบไปว่าเวลาไปสมัครงานแล้วสาขาใดเป็นสาขาที่มีนายจ้างต้องการมากที่สุด จะมีสาขาอะไรบ้าง? ตามมาดูกันเลยค่ะ

1. วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช หรือเรียกว่า “วิศวกรรมชีวการแพทย์” เพื่อนๆ บางคนอาจจะงงอยู่บ้านเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง จริงๆ แล้ว เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้าง หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งสาขาวิชานี้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี และคาดว่าในปี 2020 จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีก 62% กันเลยทีเดียว

2. ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics)

สำหรับสาขานี้ก็ยังอยู่ในด้านวิศวกรรมศาสตร์กันอยู่ โดยไบโอเมตริกซ์ เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาผสมเข้ากับด้านชีวภาพ ให้ออกมาเป็นสิ่งประดิฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนม่านตา รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ ที่สามารถจดจำใบหน้าผู้ใช้งานได้ และคาดว่าตลาดอุตสาหกรรมนี้จะโตขึ้นอีก 10,000 ล้านบาท ในปี 2018

3. นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)

เป็นการนำเอาวิชาความรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานเพื่อช่วยในการค้นหาความจริง มักเป็นการใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ กายภาพ เคมี คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดอาญา ในอนาคตคาดว่าจะเป็นอาชีพที่มาแรงแถมยังได้ทำความดีอยู่เบื้องหลังอีกด้วยนะ

11 สาขาวิชาน่าเรียนสุดฮอต ที่กำลังมาแรง

4. ออกแบบวิดีโอเกม (Computer Game Design)

ตลาดวิดีโอเกมทั่วโลกกำลังเติบโต และคาดว่าจะทะลุ 2.4 ล้านล้านบาท ในปี 2017 วงการออกแบบเกมและการศึกษาในสาขานี้จึงมีช่องทางในการเติบโตขึ้นมากในอนาคต ดังนั้นเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้ว ไม่ควรพลาดที่เลือกต่อในสาขาวิชานี้เลย

5. การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Cybersecurity)

ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการ ต่างก็ต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันข้อมูลภายใน โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่มีแผนจะจ้างงานกว่า 4,000 ตำแหน่งในสองปีข้างหน้า
จากการเติบโตของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อมูลมากขึ้นทุกๆ วัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องการเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลโดยเฉพาะ คาดว่าในอีก 2 ปีจะมีตำแหน่งงานทั่วโลกมากถึง 4.4 ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว

6. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)

การเรียนที่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ซอฟแวร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และความสามารถในการสื่อสาร เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางธุรกิจ และช่วยทำให้บริษัทได้ผลประกอบการที่ดีตามไปด้วย

11 สาขาวิชาน่าเรียนสุดฮอต ที่กำลังมาแรง

7. วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)

จากการค้นพบเทคโนโลยีผลิตพลังงานจาก Shale Gas ทำให้การเติบโตในอนาคตของสายงานนี้ดูจะสดใสมากขึ้น และความต้องการก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย

8. สาธารณสุข (Public Health)

เหตุผลหลักที่ทำให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง โดยที่ตราบใดยังมีประชากรเพิ่มมากขึ้นอยู่ในทุกวัน อาชีพด้านสาธารณสุขก็ต้องการบุคลากรเพิ่มตามไปด้วย

9. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)

คาดว่าในช่วงปี 2012-2020 จะมีงานในสายวิทยาการหุ่นยนต์เกิดขึ้นใหม่ประมาณ 2-3.5 ล้านตำแหน่งจากทั่วโลก ครอบคลุมสายงานต่างๆ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล รวมไปถึงสาขาจิตวิทยาด้วย ดังนั้นเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังมองหาสาขาวิชาที่อยากเรียนต่ออยู่ สาขาวิชานี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจมากๆ เลย

10. การจัดการความยั่งยืน (Sustainability)

ว่ากันว่าคนเราทำลายธรรมชาติกันโดยตลอด และในอนาคตจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติกันมากขึ้น สาขาการจัดการความยั่งยืนจึงเป็นงานสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณมลพิษ และจัดการคืนความน่าอยู่ให้กับโลกของเรา

11. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีหน้าที่ในการตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูล และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลอยู่ในขณะนี้เลย โดยในประเทศไทยยังพบคนที่ทำงานทางด้านนี้น้อย ซึ่งสวนทางกับความต้องการของตลาดแรงงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

———————————-

ที่มา : www.usnews.com