Google Scholar การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย

10 มหา’ลัยไทย ติดอันดับ ‘Google Scholar’ เว็บไซต์แห่งการสืบค้นงานวิชาการ

Home / ข่าวการศึกษา / 10 มหา’ลัยไทย ติดอันดับ ‘Google Scholar’ เว็บไซต์แห่งการสืบค้นงานวิชาการ

หลังจากที่เราได้เห็นถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาอย่างหลากหลายหัวข้อกันแล้ว วันนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีอีกหัวข้อการจัดอันมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมาฝากกันอีก จาก “Google Scholar” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการสืบค้นงานเขียนและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนที่ต้องการรู้ข้อมูลต่างๆ โดยมีทั้งข้อมูลทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ ที่ได้มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก

มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับ ‘Google Scholar’

10 มหาวิทยาลัย ติดอันดับ Google Scholar

สำหรับ 10 มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ “Top Universities By Google Scholar Citations” โดยการจัดอันดับของเว็บไซต์ webometrics จาก 5,000 มหาวิทยาลัยทั่วโลก มีดังนี้

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 781 ของโลก)

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 851 ของโลก)

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับที่ 1174ของโลก)

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 1269 ของโลก)

อันดับ 5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (อันดับที่ 1341ของโลก)

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 1394 ของโลก)

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 1737 ของโลก)

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 1756 ของโลก)

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร (อันดับที่ 1779 ของโลก)

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 1786 ของโลก)

——————————————————–

ที่มา : www.webometrics.infoadmissionpremium