ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี สถาบันการบินพลเรือน แอร์เอเชีย

ทุนเรียนฟรี ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนฟรี ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

เนื่องด้วยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตร ช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ทุนเรียนฟรี ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ให้กับนักเรียน ม.6

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา

๑. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ แผนกวิทย์-คณิต
๒. มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
๓. มีความประพฤติดี มีความกตัญญูต่อบุพพการี ฐานะทางบ้านยากจน
๔. ผู้สมัครต้องสอบผ่านการคัดเลือกของสถาบันการบินพลเรือนด้วยตนเอง โดยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้
๕. ภายหลังจากจบการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์

หรือหากท่านใดพบเห็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รบกวนช่วยกระจายข่าว ติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ chaturongi@airasia.com

ข้อมูล : สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center) สบพ. / CATC