dpu Google Scholar Webometrics การจัดอันดับ ผลงานวิชาการ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ครองแชมป์อันดับ 1 ม.เอกชน ที่มีผลงานวิชาการ ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุด 

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ครองแชมป์อันดับ 1 ม.เอกชน ที่มีผลงานวิชาการ ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุด 

ประกาศออกมาแล้ว สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในงานวิชาการและถูกอ้างอิงนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดจากทั่วโลก (TRANSPARENT RANKING : Top Universities by Google Scholar Citations 2017) โดย Webometrics เว็บไซต์การจัดอันดับจากประเทศสเปน ซึ่งในปีนี้ “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ก็ยังคงสามารถครองอันดับ 1 เอาไว้ได้อีกครั้ง ส่วนในอันดับอื่นๆ มีดังนี้

DPU ครองแชมป์ ม.เอกชน ด้านผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดย สถาบันการศึกษาในกลุ่มเอกชน มีแค่ 4 มหาวิทยาลัยไทยเท่านั้นที่ติดอันดับ ได้แก่

  • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อันดับ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • อันดับ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับการประกาศผลครั้งนี้ ได้มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดดับทั้งสิ้น 4,982 แห่ง จากมหาวิทยาลัยกว่า 20,000 แห่งจากทั่วโลก ซึ่งการจัดอันดับนี้จะทำการพิจารณาจาก Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar โดยในปัจจุบันหลายๆ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สืบค้นและนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์กันได้อย่างแพร่หลาย สะดวกมากยิ่งขึ้น

ส่วนอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ใน 20 อันดับแรก มีดังนี้

ส่วนอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ใน 20 อันดับแรก มีดังนี้ 

ข้อมูลและภาพจาก : www.webometrics.info, FB มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU